Oddlužení, osobní bankrot

Text dotazu

Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit s výběrem knih k bakalářské práci na téma řešení osobního úpadku oddlužením (historie, vysvětlení pojmů, insolvenční návrh a jeho náležitosti, způsob řešení oddlužení, jiné řešení úpadku). Moc Vám děkuji za Vaši pomoc.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu VŠE, tak také z internetu. Většina dokumentů má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

oddlužení

osobní bankrot

insolvenční řízení fyzických osob

insolvenční zákon

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Hásová, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxi, 1100 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-320-2.

Hásová, Jiřina a Moravec, Tomáš. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. 262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9.

Insolvenční zákon a předpisy související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. xxiii, 1246 s. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-243-3.

Insolventnost. Český Těšín: Poradce, 2009. 224 s.

Maršíková, Jolana a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb. Praha: Leges, 2011. 793 s. Glosátor. ISBN 978-80-87212-75-2.

Pachl, Lukáš, ed. Insolvenční zákon s judikaturou. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 484 s. Řada zákony s judikaturou. ISBN 978-80-7357-675-2.

Richter, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 471 s. ISBN 978-80-7357-329-4.

Schelleová, Ilona. Úvod do insolvenčního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 94 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-54-0.

Spotřebitelský úvěr: zákon s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2011. 224 s.

Zelenka, Jaroslav a kol. Insolvenční zákon: (zákon č. 182/2006 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 1346/2000. Praha: Linde, 2007. 687 s. ISBN 978-80-7201-657-0.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Černá, Martina. Osobní a rodinné finnance a aktuální finanční krize. Praha, 2009. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

Koubková, Jana. Půjčky a dluhy. Praha, 2009. Vedoucí práce Pavel Pokorný.

Kristejnová, Veronika. Dluhy občanů a jejich důsledky. Praha, 2012. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

Krišica, Ondřej. Zadlužení českých domácností a institut oddlužení. Praha, 2009. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

Kubátová, Klára. Trendy v zadlužování českých domácností. Praha, 2012. Vedoucí práce Miroslav Tuček.

Mastná, Markéta. CHUDOBA A PŘEDLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ. Praha, 2010. Vedoucí práce Magdalena Kotýnková.

Pappová, Martina. Oddlužení v českém a americkém právu. Praha, 2009. Vedoucí práce Jiřina Hásová.

Tomasková, Hana. Insolvenční zákon v praxi - osobní bankrot. Praha, 2013. Vedoucí práce Jan Hejda.

Richterová, Šárka. Oddlužení - způsob řešení úpadku. Praha, 2011. Vedoucí práce Jiřina Hásová.

Suchá, Jana. Půjčky, zadluženost českých domácností a insolvenční zákon. Praha, 2011. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

Šabatka, Jiří. Způsoby řešení úpadku fyzických osob v ČR. Praha, 2012. Vedoucí práce Luboš Smrčka.

Švec, František. Vliv finanční gramotnosti na předluženost domácností. Praha, 2012. Vedoucí práce Dan Šťastný.

Vobejdová, Ivana. Řešení úpadku fyzických osob v podmínkách České republiky. Praha, 2013. Vedoucí práce Lukáš Pfeifer.

Zemanová, Magdaléna. Insolvenční zákon - nové způsoby řešení úpadku dlužníka. Praha, 2007. Vedoucí práce Jiřina Hásová.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Insolvenční zákon (Business Center)

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/

Insolvenční zákon (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

http://insolvencni-zakon.justice.cz/

Insolvenční rejstřík

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Můj Bankrot CZ: vše o osobních bankrotech

http://www.muj-bankrot.cz/

Způsoby oddlužení

http://www.mesec.cz/specialy/financni-gramotnost/zpusoby-oddluzeni/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.10.2013 12:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu