Odbory - stávka

Text dotazu

Jak fungují odbory v organizacích v případě vyhrožování stávky svých zaměstanců?

Odpověď

Zasílám vám několik odkazů, kde najdete informace o právních normách a o organizaci stávky odbory. Pokud chcete znát nějaké konkrétní postupy vyhlášení, oragnizace  a vyjednávání, měla byste se asi obrátit na Českomoravskou konfederaci odborových svazů - nám W. Churchilla 2, Praha 3 (e-mail info@cmkos.cz, tel. odd. informatiky a propagace 234462464).

 

Odborová lidská práva a některá zaměstnanecká práva jsou obsažena v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR a byla vyhlášena jako Ústavní zákon č. 23/1991Sb.; do právního řádu ČR byla znovu vyhlášena pod č.2/1993Sb. Listina tato ptáva upravuje takto:

 

čl. 27 - právo se odborově organizovat a právo na stávku: Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.       Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo odvětví. Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

 

Prameny:

http://www.cmkos.cz

http://statorg.cmkos.cz/news/290304prav_vykl_stavky.html

Šubrt, B.: Odbory, zaměstnavatelé a právo. Karviná, Paris 1995.

http://statorg.cmkos.cz/news/290304prav_vykl_stavky.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu