Odbory, Rada zeměstnanců a zaměstnavatelů

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych objasnit, jaký je rozdíl mezi odborovou organizací a radou
zaměstnanců a také k čemu slouží rada zaměstnavatelů.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

odborová organizace i rada zaměstnanců zajišťují právo zaměstnanců na informace a projednání. Přesto jejich kompetence a rozsah působnosti není stejný. Rada zaměstnanců je poměrně novým orgánem (v českém pracovním právu se objevil v roce 2000). Role rady zaměstnanců je v současné době v České republice podřadnější než role odborových organizací, které mají v českém prostředí dlouholetou tradici. Rada zaměstnanců nemá na rozdíl od odborové organizace právní subjektivitu. Původně nesměla v jednom podniku fungovat zároveň rada zaměstnanců a odborová organizace. Odborová organizace byla vždy nadřazena radě zaměstnanců. Pokud v podniku vznikla odborová organizace, rada zaměstnanců zanikla. V současné době je již dle Nálezu ÚS č. 116/2008 možné zřídit radu zaměstnanců u každého zaměstnavatele bez ohledu na skutečnost, zda u něho působí odborová organizace či nikoliv.

Pravomoce a zaměření rady zaměstnanců a odborových organizací jsou ovšem nadále odlišné.

"...pouze odborová organizace má v ČR právo uzavřít za zaměstnance kolektivní smlouvu (viz 22§ ZPr). Nedostatek subjektivity brání radám zaměstnanců a zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzavírat jakékoliv smlouvy a činit právní úkony vůbec. Ostatně úloha rady zaměstnanců je oproti odborové organizaci omezena přímo ze zákona. Je tomu tak např. i v oblasti informování a projednání, kdy 287 § ZPr upravuje povinnost zaměstnavatele informovat odborovou organizaci a projednat s ní (nikoliv s dalšími zástupci zaměstnanců působících u zaměstnavatele) další záležitosti nad rámec informování a projednání upraveného společně pro všechny zástupce zaměstnanců v 279 § a 280 § ZPr."

"Rada zaměstnanců i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou v současném pojetí jejich právní úpravy v zákoníku práce pouze mezičlánkem ("zprostředkovatelem" či "přenašečem" informací) mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Pomáhají realizovat právo zaměstnanců na informace a projednání. Na druhé straně, pokud u některých velkých zaměstnavatelů odborové organizace nepůsobí, je zvolení těchto orgánů významnou pomocí zejména pro zaměstnavatele, neboť jinak by měl zaměstnavatel povinnost informovat každého zaměstnance přímo a taktéž s každým zaměstnancem projednat příslušné otázky přímo."

Zdroj: PICHRT, Jan. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. 1.vyd. V Praze : C.H. Beck, 2010. s. 22, 23.

Všechny potřebné informace k dané problematice můžete nalézt ve výše zmíněné knize:

* PICHRT, Jan. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. 1.vyd. V Praze : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-316-5.

Základní informace můžete nalézt i v následujících zdrojích:

* KOTTNAUER, Antonín. Lexikon - pracovní právo. 2., rozš. vyd. Ostrava : Sagit, 2001. ISBN 80-7208-238-8.

* MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3., rozš. a podstatně přeprac. vyd. Praha : Linde, 2002. ISBN 80-7201-377-7.

* http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2004/rada.html

* http://tiscali.cz/jobs/jobs_center_020926.520418.html

* http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=154&typ=r&levelid=pr_268c.htm

* http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-zalozit-odborovou-organizaci-15982.html

* http://www.odbory-online.cz/pravni-poradna/kolektivni-pracovni-pravo/zalozeni-odborove-organizace/1146-3/jak-zalozit-odborovou-organizaci

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2010 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu