odborné texty

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o nabídku odborných textů, historických pojednání a další literatury (včetně úryvků z literárních děl pojednávajích o daných lidech) na tato témata:
1. Staří, nemohoucí lidé - jak s nimi bylo nakládáno v minulých stoletích, historie starobinců, posléze domovů důchodců apod.
2. Mentálně postižení, hendikepovaní (děti i dospělí) - jak s nimi bylo nakládáno v minulých stoletích, historie různých ústavů apod.
3. Siroty, opuštěné děti - jak s nimi bylo nakládáno v minulých stoletích, historie sirotčinců, posléze dětských domovů apod.
4. Tuláci, chudáci - jak s nimi bylo nakládáno v minulých stoletích, historie chudobinců, posléze azylových domů apod.

Odpověď

Dobrý den,

některé informace k danému tématu můžete nalézt v odpovědi k dotazu o sociální péči a seniorech: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/socialni-pece-o-seniory/.

K tématu se vztahují i následující knihy a články:(např.)

Knihy:

* RHEINHEIMER, Martin. Chudáci, žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-579-8.

* SVOBODNÝ, Petr. Pražské špitály a nemocnice. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-315-0

* ČERNOUŠEK, Michal. Šílenství v zrcadle dějin : pojednání pro inteligentní čtenáře. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-7169-086-4.

* MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80-85850-08-7.

* MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče : (filosoficko-historický pohled). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2512-3.

Články:

* NODL, Martin. Člověk stárne, čas utíká : vnímání věku a stáří ve středověku. Dějiny a současnost. roč. 26, č. 2 (2004), s. 8-11. ISSN 0418-5129.

* VELKOVÁ, Alice. Fenomén stáří ve venkovské společnosti na přelomu 18. a 19. století. Konference Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století : (Praha 10. a 11.10.2000) = Konferenz Sozialgeschichte der böhmischen Länder im 18., 19. und 20. Jhr. : (Prag 10. und 11.10.2000). Kutná Hora : CLEO, pracoviště historické sociologie pro Slezské zemské muzeum v Opavě ; Praha : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 2001. (Studie k sociálním dějinám ; [sv.] 6). s. 145-156. ISBN 80-86224-15-5.

* SKÁLA, Martin. Blázni v proměnách času. I. [část]. Psychologie dnes. roč. 5, č. 1 (1999), s. 28. ISSN 1211-5886.

* SKÁLA, Martin. Blázni v proměnách času. II. [část] . Psychologie dnes. roč. 5, č. 2 (1999), s. 28. ISSN 1211-5886.

aj.

Více dokumentů k tématu můžete nalézt v Online katalogu Národní knihovny: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc Souborném katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , popřípadě Jednotné informační bráně: http://www.jib.cz či s pomocí výběrové článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl  .

Využít můžete také databází Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/ .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2011 10:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu