Odborná esej

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, co má obsahovat odborná esej? Jaký je rozdíl mezí ní a úvahou na dané téma? Liší se výrazně svou strukturou? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, úvaha je nejnáročnější slohový útvar. Osvětluje problém, ukazuje jeho podstatu, složitost, vysvětluje ho z různých přístupů, uvádí nové aspekty pohledu, naznačuje zajímavé řešení, hodnotí význam problému. Projevuje se v ní úroveň myšlení, životní zkušenost i bohatost poznatků autora. Má výrazně osobité ladění. Východiskem úvahy mohou být známé skutečnosti, ale i nahodilé zážitky. Cílem jsou obecně platné zásady, o nichž chce autor adresáta přesvědčit. Obvykle rozvíjí myšlenkové pochody a hodnotí jevy z různých přístupů. Někdy autor sám úvahu neuzavírá, neřeší probém, jen naznačuje cestu a nechává dořešení na adresátovi. Úvaha může směřovat od konkrétního k obecnému nebo naopak. Většinou má úvod (stručné stanovení cíle), následuje vlastní úvaha a po ní závěr, ve kterém autor zdůrazňuje (shrnuje, opakuje, vyvozuje) stěžejní myšlenky úvahy.

Odborná esej je druhem úvahy na odborné téma s estetickým zaměřením. Autor v ní duchaplně, často i uměleckými prostředky, pojednává o odborných otázkách vědy, filozofie, umění apod. Esej se uplatňuje především tam, kde autor chce svým osobitým pojetím ukázat problém v novém světle anebo chce naznačit nové problémy, aniž je chce nebo může vědecky řešit nebo dokázat. Esejistická úvaha má mít hloubku a pronikavost myšlenek a přitom lehký, nezatížený sloh.
Tyto podmínky může splnit jen autor, u něhož se snoubí vědecká erudice s uměleckým cítěním. Proto je esejistická úvaha přes všechno vnější zdání útvar velmi složitý, právě pro složitost vztahů mezi naučným tématem, osobitým pojetím látky a formou jazykového podání. Adresáty eseje proto bývají buď odborníci, nebo skuteční zájemci o danou problematiku z řad profesionálů.
Z hlediska struktury i odkazového aparátu jde o velmi volný žánr. V úvodu kratší eseje autor zpravidla exponuje problém; formuluje otázku, ukáže její naléhavost. Jádrem je důkladnější rozbor daného problému (jeho kořeny, důsledky, dosavadní překážky řešení apod.) a závěr bývá pokusem o nalezení východiska, či náznakem cesty k němu, případně reformulací nebo zasazením problému do nového kontextu apod. Stejně jako jiné žánry bývá i odborná esej opřena o myšlenky a objevy klasiků a dalších odborníků. Autor však s nimi pracuje daleko volněji, než vyžaduje klasická odborná stať. K jednotlivým pracím nebo autorům odkazuje jen obecně (tj. jen k názvům a jménům), případně vůbec, neboť předpokládá poučeného čtenáře, jemuž jsou převzaté pojmy nebo myšlenky důvěrně známy.

Pro získání dalších informací (texty jsou často doplněny o konkrétní
příklady) doporučujeme následující publikace:
* ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odobrný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.
* BEČKA, Josef V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 80-200-0020-8.
* HRDLIČKA, František. Průvodce po literárním řemesle (Základy tvůrčího psaní).  Praha: Akropolis, 2008. 197 s. ISBN 978-80-7304-090-1.
* PRŮŠA, Lukáš. Komentovaná antologie vybraných slohových útvarů. Ostrava : Wichterlovo gymnázium, 2006. 64 s. 80-903647-7-2.
* SKORUNKA, František. Úvod do tvůrčího psaní. České Budějovice: Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 94 s. ISBN 978-80-7040-936-7.
* KROBOTOVÁ, Milena. Základy písemného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 94 s. ISBN 80-244-0680-2.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2009 16:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu