odbojová skupina "Jitřenka" - Žofie Šnajdrová

Text dotazu

cokoliv o sestře Žofii Šnajdrová, zvané Jitřenka, která působila v odbojové skupině v Královéhradeckém kraji a po zatčení v roce 1943 byla popravena v Osvětimi.

Odpověď

Dobrý den, jak jsme již psali, o Žofii Šnajdrové se nám bohužel nepodařilo téměř nic zjistit. Jediné zjištěné údaje pochází z pdf dokumetů volně dostupných na interntetu, dokumenty naleznete na následujících adresách:
www.historie.hranet.cz/pdf/odboj1996.pdf str.46,foto 48 ; www.historie.hranet.cz/pdf/pamatnik.pdf.

Podle mich se Žofie Šnajdrová narodila roku 1888 ve vsi Vysoká (v ČR je jich více, přesnou lokaci bohužel nevíme) a zemřela v Osvětimi 28.7.1943. Snad byla činná v Sokole, neboť je zmíněna v následujícím odstavci v dokumentu www.historie.hranet.cz/pdf/odboj1996.pdf (na str.v číslování 46, její foto pak na s.48):"Nacistické gestapo se zaměřilo na české společenské organizace, případně na občany činné v politických a společenských organizacích, zejména Sokole: Florián Beneš, Karel Michalík, Libor Dohnal, Josef Číhal, Rudolf Prudil a Žofie Šnajdrová."

Oba výše zmíněné dokumenty se však vztahují k oblasti Hranic. Nikde jsme tak nenašli zmínky, že by Žofie Šnajdrová či odbojová skupina Jitřenka (jmenovala-li se tak) působily v královehradeckém kraji, jak píšete. O odbojové skupině Jitřenka víme jen to, že zajišťovala zpravodajskou činnost domácího odboje, která patřila k významným hnutím odporu, převážně ofenzivního rázu. Vedle profesionálů se této formě odboje věnovalo mnoho "obyčejných" lidí, neprofesionálů, podílely se na ní téměř všechny hlavni nekomunistické organizace. Z dalších např. Parsifal (skupina kolem bývalého vyslance dr.A.Heidricha), dále též skupiny Liška, Jitřenka, Druhá lehká tajná divize, atd. (KROUPA, 1988, str.512-513).

Více se nám bohužel nepodařilo zjistit.
Procházeli jsme různé publikace, viz. jejich přehled níže. Dále jsme se snažili najít o Žofii Šnajdrové či skupině Jitřenka jakoukoli zmínku v naskenovaných starých periodikách v systému Kramerius (http://kramerius-info.nkp.cz/ ) a v článkové bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (dostupné na http://sigma.nkp.cz/F ), také bezúspěšně. Procházeli jsme Český a slovenký biografický archiv na mikrofiších, který je dostupný zde v Referenčním centru NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm).

Jelikož jsme prošli všechny standardni informační zdroje a nemáme se již čeho chytit, zkuste se s dotazem obrátit na další instituce. Doporučujeme Vám především knihovnu Vojenského historického ústavu, která také poskytuje službu Ptejte se knihovny, viz.
http://www.vhu.cz/cs/stranka/knihovna/sluzby/ . Zde Vám snad odborníci poskytnou uspokojivou odpověď.
Užitečné by také mohly být regionální knihovny, které zpracovávají regionální bibligrafie a často také biografie významných občanů. Vzhledem k tomu, že nám není jisté, kde vlastně Žofie Šnajdrová působila, mohl byste dále kontaktovat:
* Informační středisko Knihovny města Hradec Králové, které poskytuje informace o regionu a regionálních osobnostech z vlastních databází (http://www.knihovnahk.cz/ , infostredisko@knihovnahk.cz ). Knihovna taktéž poskytuje službu Ptejte se knihovny
* Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, která v rámci svých informačních zdrojů spravuje také regionální zdroje, viz.
http://www.svkhk.cz/izdroje.asp?co=regional . Knihovna také poskytuje službu
PSK: http://www.svkhk.cz/navrhy.asp , kam můžete Váš dotaz směrovat.
* Vzhledem k odkazům k Hranicím a Vojenskému sdružení rehabilitovaných Hranice můžete také kontaktovat Městskou knihovnu Hranice (http://www.mek.hranet.cz/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=0&page_id=2&node=2)
* Vědecká knihovna Olomouc jako zastřešující knihovna olomouckého kraje - služba Ptejte se knihovníka http://www.vkol.cz/ptejte-se-knihovnika/

Projité informační zdroje (procházeli jsme jednak obecně zaměřené zdroje, jednak specifičtější-např. odboj, Sokol, atd.)
* World Biographical Index Online - online licencovaný zdroj biografických údajů, více informací o licencovaných zdrojích dostupných pro uživatele NK ČR na www:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 .

* TOMEŠ, Josef a kolektiv. Český biografický slovník XX. století. Praha ; Litomyšl : Paseka : P. Meissner, 1999. 3 sv. ISBN 80-7185-248-1 (soubor : váz.).

* KLUČINA, Petr et al.. Vojenské dějiny Československa. Vyd. 1.. Praha : Naše vojsko, 1985-1989. 5 sv.

* KROUPA, Vlastislav a kol. Český antifašismus a odboj : slovníková příručka. 1. vyd.. Praha : Naše vojsko, 1988. 558 s.

* Morava v boji proti fašismu. K vydání připravili Jiří Mitáček a Libor Vykoupil. Brno : Moravské zemské muzeum, 2008. 332 s. ISBN 978-80-7028-317-2.

* ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt : československý odboj a nacistická okupační moc. 2., upr. vyd.. Praha : Laguna, [200-]-2008. -- 3 sv. ISBN 80-86274-55-1 (2. díl : váz.) *  978-80-86274-77-5 (3. díl : váz.)

* ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt : československý odboj a nacistická okupační moc. 1. vyd.. Praha : Laguna, [1997]-. 3 sv. ISBN 80-86274-40-3 (Laguna : sv. 1 : váz.).

* WALDAUF, Jan. Sokol : malé dějiny velké myšlenky. 1. vyd.. Luhačovice : Atelier IM, 2007. -- sv. ISBN 978-80-85948-67-7 (1. díl : váz.).

* Sto deset let Sokola : 1862-1972. [Na paměť 110. výročí vzniku Sokola tyto přehledné dějiny napsali Julius Dolanský ... et al.]. Praha : Olympia, 1973. 114 s., [32] s. obr. příl.

* ŠOLC, jiří. Osudná rozhodnutí : kapitoly z historie československého odboje v letech 1939-1945. V nakl. Naše vojsko vyd. 1.. Praha : Naše vojsko, 2006. 223 s. ISBN 80-206-0827-3.

* POKORNÝ, Jindřich. Parsifal : osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938-1945 s poválečným dovětkem. Vyd. 1.. Praha : Academia, 2009. 558 s., [24] s. ISBN 978-80-200-1606-5.

* Statečné ženy, o kterých se málo ví. [Sestavila Šárka Helmichová]. 1. vyd.. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 17:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu