Od které fáze kněžství je v římskokatolické církvi povinný celibát?

Text dotazu

Zdravím,
zabývám se otázkou celibátu v různých náboženstvích, převážně křesťanských církvích. Zajímalo by mě, jak se staví dnešní církevní zákony a obyčeje k tomu, kdy pro muže, kteří se chtějí stát knězi, začíná vlastně onen povinný celibát. Začíná to až ode dne, kdy jsou slavnostně vysvěceni na kněze, nebo je navazovat partnerské vztahy zakázáno už od počátku studia na teologické fakultě?

Odpověď

Dobrý den, odpovídáme na Váš dotaz, který jste poslal prostřednictvím služby PSK:

v nám dostupných zdrojích se nepodařilo najít jednoznačnou odpověď.
Domníváme se, že byste svoji otázku měl směrovat přímo např. na odborné pracovníky Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy   https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1.html.

Ze starších pramenů vyplývá, že na 'nejvyšší úrovni' stojí celoživotní zdrženlivost (panictví). Pohled ale na problematiku celibátu se v průběhu desetiletí a staletí měnil; i nyní se v kněžských a celospolečenských kruzích velmi na toto téma diskutuje. Níže uvádíme několik ukázek z textů k problematice:

A tehda počali uměle pěstiti v církvi boží květ doživotní nevinnosti. Tehda vydali zákony na jeho ochranu. Především pak jeden stav byl, jemuž svěřena povinnost jej draze chovati, ten, který až dosud květem nevinnosti nad jiné se zdobil, který nejvýše stál na hoře sv. tajemství víry, stav kněžský..- Kolem roku 300 po Kristu počíná se církev přetvořovati ve společnost státem uznávanou, kněžství na stav ve společnosti skoro nejprvnější, nejvlivnější, nejprivilegovanější.- A kolem roku 300 objevuje se v církvi západní první zákon, kterým se ukládá kněžím povinnost doživotního panictví.
Zdroj: NOVÁK, František Xaver. Některé naše kněžské problémy. Vídeň: Novák, 1912. sv. 1, s. 202. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:42549fb0-14f6-11e4-90aa-005056825209

Všeobecným zákonem manželství a partikulární radou dokonalé čistoty č. celibátu. — Mohlo by se zdáti nápadným, že Kristus spojuje zákon o manželství s radou panictví. A přece je mezi oběma ideová i věcná souvislost. Posvátnost povinností manželských a dokonalé panictví jsou jen různé stupně a projevy téže křesťanské cnosti sebevlády a sebezapírání; jedna jest dobrá, druhá (panictví) jest lepší, ale jen pro ty, „jimž dáno jest“.
Zdroj: KORDAČ, František. O manželství: řeč Františka Kordače v 52. schůzi Národního shromáždění 21. května 1919. Praha: Fr. Kordač, [1919], s. 9. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:97c30840-9ec4-11e8-ba56-5ef3fc9bb22f

Ze současnosti:
...Odhaduje se, že od šedesátých let se jich na celém světě vzdalo svého úřadu kvůli celibátu zhruba dvacet procent. Počty kněžského dorostu již celá desetiletí masivně klesají, kněžské semináře doslova vymírají. Studenti teologie uvádějí často jako důvod, proč nevstupují do kněžského semináře, právě celibát. Stále více farností už nemá vlastního faráře. Nedostatek kněží a obvinění ze zneužívání nutí Vatikán začít o celibátu mluvit.
Zdroj: https://medziknihami.sk/clanky/celibat--kde-se-vzal-a-co-s-nim-dal/

Dále doporučujeme:

...V každé farnosti je nějaká ta Eva, která má zálibu v zakázaném ovoci. Kolárek ji vzrušuje. Dráždí ji a povzbuzuje. Dřív mi dělaly starosti účinky mé vlastní sexuality na můj celibát. Pral jsem se s tím, dokud jsem nezačal chápat, že klíčem je láska. Ten, kdo se má rád a zná se, se může smířit se svou sexualitou. Bůh mi ji dal.
Neuvažoval o tom, že by mi měla být v okamžiku vysvěcení odňata. Chtěl, abych využil svých vnitřních sil a se svou sexualitou se vyrovnal. Dokud se mi to nepodařilo, propadal jsem neustále panice, že se mi věci mohou vymknout z rukou. Nechat vládnout emoce nad posláním člověka mi vždy připadalo nebezpečné.
Důležité bylo pochopit, a trvalo mi to dlouho, že city a poslání spolu mohou dobře vycházet...
Zdroj: THOMAS, Gordon a Markéta ŠERÁ. Celibát - odpíraná touha: vášeň, konflikt a zakázaný sex. Praha: Práh, 2002, s. 307. ISBN 80-7252-061-X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:d2cffab2cc880823f44f400f319b4d84

Z dalších zdrojů:

Abbott, Elizabeth L. (Elizabeth Louise) a Hana VOLEJNÍKOVÁ. Historie celibátu. Praha: BB/art, 2005, s. 7. ISBN 80-7341-560-7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:816d3d20-ff08-11e6-91c5-001018b5eb5c

ŠRŮTEK, Josef Antonín. Zruší-li církev celibát?: úvaha nábožensko-sociální. V Hradci Králové: Politické družstvo tiskové, 1900, s. 2. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:b374927e-4157-4f04-8782-4764028e4031

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.05.2023 08:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu