Ochranné známky

Text dotazu

Co to je skupinová ochranná známka a nějaký konkrétní příklad? Ve kterém informačním zdroji mohu na tuhle otázku najít odpověď?

Odpověď

Vazena pani *,

asi mate na mysli KOLEKTIVNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU.

Definice kolektivni ochranne znamky dle zákona c. 441/2003 Sb.:

,,Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení10) od výrobků nebo služeb jiných osob."

Zakladni informace najdete napr. zde:

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/ochranne-znamky-spolecenstvi/Ostatni-informace.html

http://zakony.kurzy.cz/441-2003-zakon-o-ochrannych-znamkach/paragraf-35/

Zákon c. 441/2003 Sb. o ochranných známkách
Hlava IX. Zvlastni ustanoveni o kolektivních ochranných známkách
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/441_2003-072014B.pdf

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_cs.pdf

Strucne informace najdete v této brozure na webu Uradu prumysloveho vlastnictvi:

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/data/brozury/OZ-2011-cz-WEB.pdf


HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, 480 s. ISBN 978-80-7400-417-9.

Signatura v MZK: 2-1276.396

Podkapitola: Oddil 29. Kolektivni ochranna známka na s. 425-426.

Publikace je k dispozici  nahlednuti v příručce ve studovne periodik a norem ve 2. patre pod: 347.7 HOR.

Vytisk k pujceni domu: studovna sociálních a humanitních ved, nyní pujcen jinym ctenarem.

HORÁČEK, Roman. Zákon o ochranných známkách: Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení ; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008, xvi, 527 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

Kapitola - komentar: Hlava IX. Zvlastni ustanoveni o kolektivních ochranných známkách, s. 229-233.

Signatura v MZK: 1-207.792

Publikace je k dispozici  nahlednuti v příručce ve studovne periodik a norem ve 2. patre pod: 347.7 HOR.

KOPECKÁ, Světlana. Ochranná známka Společenství. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 70 s. ISBN 80-7282-024-9.

Kapitola Kolektivni ochranne znamky Spolecenstvi (cl. 64 az 72 CTR), s. 16-18.

Signatura v MZK: 2-1111.461

Publikace je k dispozici  nahlednuti v příručce ve studovne periodik a norem ve 2. patre pod: 347.7 KOP.

Legislativa EU k ochrannym znamkam:
https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/community-trade-mark-legal-texts


Strucne informace najdete napr. zde:

http://www.ochranne-znamky.info/kolektivni-ochranne-znamky

http://www.jindrasulcova.cz/cs/individualni-a-kolektivni-ochranna-znamka/

http://amapro.cz/encyklopedie/evropskaunie/kolektivni%20ochranne%20znamky.php


V pripojenem souboru najdete několik zaznamu casopiseckych clanku k dane tematice.

PRIKLADY kolektivních ochranných znamek najdete v bazi na webu Uradu prumysloveho vlastnictví

Napr. tato cisla zapisu:

169238

286519

496499

Databaze ochranných znamek platnych na uzemi CR:

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular

Další priklady si můžete najit sama, na konci vyhledavaciho formulare můžete zatrhnout toto policko: Kolektivni ochranna známka   ano


Další priklady lze najit napr. v databazi ochranných znamek Spolecenstvi (EU) zde:

https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks

V levem sloupci lze kliknout na "Povaha ochranne znamky" a vybrat "kolektivni".


Pokud potrebujete podrobnejsi informace, doporucuji Vam vznest dotaz na Urad prumysloveho vlastnictví v Praze:

e-mail: helpdesk@upv.cz

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně

Datum zadání dotazu

30.10.2014 08:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu