Ochranná přilba na motocykl

Text dotazu

Od jakého obsahu motocyklu se musí nosit ochranná přilba. Platí to i pro babetu?

Odpověď

Dobrý den,
děkujeme Vám za využití služby Ptejte se knihovny.
V zákoně č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361), se v Hlavě II., § 6, odst. 1, písmeno h) píše, že (cituji):
Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen:
h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.
 
V Příloze k zákonu č. 56/2001 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56/zneni-20220201) je rozdělení základních kategorií vozidel, kde Kategorie vozidel L se člení na mopedy, motocykly, motorové tříkolky a motokola. 
Pouze na motokola se tudíž pravidlo nosit helmu nevztahuje, tzn. vozidlo s objemem válců motoru
nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu. 
Povinnost helmy se vztahuje na motocykly s vyšším objemem válců a čtyřkolky (pokud nejsou vedeny jako zemědělské stroje).
 
Babeta už je z hlediska dopravního zákona klasifikována jako motocykl a nošení ochranné helmy pro motocykly je u ní tudíž povinné.
 
Pokud byste stál o odborný výklad, stačí se obrátit na Zelenou linku ministerstva dopravy, na kterou máte možnost se bezplatně obracet s Vašimi dotazy a podněty, týkající se problematiky celého resortu dopravy.
Telefonní linka 800 880 008 je v provozu  v pondělí a ve středu od 9:00 do 15:00, mimo dny pracovního volna. Upozorňujeme, že hovory na této lince jsou nahrávány. K této telefonní lince byla vytvořena i speciální e-mailová adresa – zelenalinka@mdcr.cz, kam se v případě Vašich dotazů můžete taktéž obrátit.
Dotazy zaslané prostřednictvím zelené linky musí obsahovat základní identifikaci odesílatele, tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby název a sídlo) tazatele+PSČ bydliště.
 
Nebo se obraťte na nejbližší policejní útvar či příslušníka policie ČR, pro kterého by neměl být problém Vám informace zprostředkovat.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

06.01.2012 09:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu