Obtížnost japonštiny pro Čechy

Text dotazu

Dobrý den, vím, že obtížnost jazyka vychází podle toho jaká je naše mateřština.
Například pro nás Čechy je jednoduchá ruština ovšem pro Američany už je těžká.
Snažil jsem se najít jak je pro nás Čechy jednoduchá japonština ale našel jsem pouze články, které tuto otázku zodpovídají pro rodilé mluvčí angličtiny. Pro ně japonština patří mezi nejtěžší jazyky. Čeština je ale oproti angličtině mnohem složitější jazyk a mnohem gramaticky náročnější, takže si nemyslím, že by japonština musela být nejtěžším jazykem zrovna i pro nás nebo ano?

Odpověď

Dobrý den,

jak moc je japonština pro nás Čechy obtížná, nelze asi stoprocentně říct zvlášť proto, že někomu jdou jazyky lépe a někomu hůř, někdo má možnost učit se přímo v prostředí a od rodilých mluvčích, někdo je samouk nebo navštěvuje kurzy toho kterého jazyka různé úrovně.

Osobní hodnocení obtížnosti japonštiny jsme našli ve vzpomínce Luďka Frýborta, viz níže:

"Japonština je řeč přehledná, logická, dobře naučitelná, sám jsem v ní při celkem běžném úsilí došel tak daleko, že jsem dělal jednomu pánovi od japonské televize tlumočníka (dnes bych ho mohl tak leda pozdravit). K tomu, což je zvlášť třeba zdůraznit, je to řeč srozumitelná. To o sobě nemůže říci leckterý jazyk kulturně nám bližší... Co jsem se ale naučil z japonštiny, také v toku řeči poznám. Potíž začíná teprve u zdvořilostních forem. Mladší k staršímu, podřízený k nadřízenému atd. promlouvá jiným slovníkem, jinou a složitější gramatikou; a jelikož bývá v Japonsku do řádu osob vznešených automaticky zařazován i cizinec neboli gajdžin (zvlášť starší a fousatý), může být domluva zatrápeně těžká, hlavně na venkově... Z čínštiny převzaté znakové písmo, navíc kvůli vyjádření gramatických tvarů a cizích slov zkombinované se dvěma slabičnými abecedami, pak umocňuje japonštinu do opravdové obtížnosti. K základní domluvě – a o víc člověku pocestnému zpravidla nejde – však postačí půl roku intenzivního učení..."

SVĚT: O jazycích obtížných a neobtížných (podle švýcarského krajanského časopisu Zpravodaj) Hannover, 20. března 2010 Luděk Frýbort http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-o-jazycich-obtiznych-a-neobtiznych-fdp-/p_zahranici.aspx?c=A101019_235824_p_zahranici_wag

 

Další odkazy na hodnocení obtížnosti japonštiny:

Japonština se často objevuje v čele žebříčků obtížnosti. To by ale rozhodně zájemce o studium nemělo odradit. Japonština především ze začátku mnohé uchvátí svou logickou stavbou a systematičností. Přispívá k tomu hlavně absence několika gramatických kategorií běžných v evropských jazycích. To usnadňuje práci, někdy to na druhou stranu přináší jistou nejednoznačnost. S trochou cviku to ale nebývá problém.

Úskalí japonštiny tkví jinde. Například v sofistikovaném systému vyjadřování zdvořilosti či propracované soustavě frází pro nejrůznější situace od představování přes předávání dárků, až po dotaz na to, kde jsou toalety.

Záleží, zda už člověk má s podobným jazykem zkušenosti, jestli má dobrou poslechovou či optickou paměť. A přirozeně je důležité, jak intenzivně a jak často se učí.

http://www.japanesepoint.cz/japonstina/o-studiu-jazyka

 

Čeština patří mezi nejsložitější jazyky světa. Ne nadarmo jí američtí lingvisté zařadili hned na páté místo světové obtížnosti...

Japonsky mluví  na 130 miliónů lidí a má několik zdvořilostních úrovní. Velký problém žáku způsobí i samo písmo. Patří k nejtěžším „živým“ znakům na světě. Správný Japonec totiž umí hned čtyři věci: přejaté čínské znaky, hláskovou abecedu hiragana a ještě jednu podobnou jménem katakana. A samozřejmě nesmíme zapomenout, že Japonsko není již dávno izolovaným souostrovím, takže se tu hojně daří i latince. Škobrtnout se dá i v takovým základech, jakými je množné číslo. V našem tradičním evropském pojetí jej totiž japonština nemá. Konkrétní tvar upravujete buď koncovkami, nebo musíte přidat buď párové upřesnění či konkrétní číslovku.

https://epochaplus.cz/top-5-nejslozitejsich-jazyku-soucasnosti/

 

Mnoho jazykových odborníků se snaží najít odpověď na otázku: který jazyk je na světě nejtěžší. Podle lingvistů na tuto otázku nemůže být dána jednoznačná odpověď. Všechno totiž záleží na tom, jaký jazyk je váš mateřský...

Čínština, japonština a korejština jsou považovány za jazyky nejobtížnější z pohledu psané formy. V Japonsku děti chodí do školy 12 let. Polovinu z této doby se věnují pouze dvěma předmětům: japonštině a matematice. K dokončení školy musí japonští studenti složit zkoušky, které testují jejich znalost celkem 1850 znaků. Abyste si v Japonsku mohli přečíst novinový článek, potřebujete znát alespoň 3000 znaků.

Vědci z amerického Jazykového institutu ministerstva obrany sestavili žebříček nejtěžších jazyků na světě z pohledu anglicky mluvících. Čeština je podle nich jazyk obtížný, japonština u nich patří mezi nejtěžší jazyky světa.

Čerpáno z: http://jazykove.fairlist.cz/2013/08/ktery-jazyk-je-nejtezsi-na-svete/

 

Čechům jsou nejbližší slovanské jazyky, i když u ruštiny je určitou bariérou azbuka.

Relativně snadná je španělština a italština nebo i angličtina.

Náročnější je studium jazyků, které nevyužívají latinku - japonština, čínština, arabština.

Čerpáno z článku Michaely Kučerové uveřejněném v MFD 18.1.2012. s. 5.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:8f473b20-f60c-11e7-b30f-5ef3fc9ae867

 

Autor článku v Práce František Fachner uvádí:

Japonština je jediná řeč na světě, jejíž písmo má většinu znaků společných s čínštinou. Číňan si může tedy přečíst různé japonské texty, ale v řeči se s Japoncem nedomluví.

Znak pro určité slovo je mnohdy stejný, tj. má stejný význam jak v čínštině, tak japonštině, vyslovuje se však jinak.

Kromě toho má japonština přirozeně i mnoho vlastních znaků, kterými se odlišuje od čínského písma.

Mluvená japonština není pro cizince nedostupná, ale těžké je naučit se písmo.

Zdroj: Práce, 5.10.1958, s. 3.http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:9bbc1860-6874-11e7-94b3-005056825209

 

Odkaz na literaturu: ČEŇKOVÁ, Ivana. Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: Univerzita Karlova, 2001. http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:bcca46e0-7991-11e5-8f50-001018b5eb5c

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.09.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu