OBSKURNÍ - význam slova

Text dotazu

Dobrý den, byli byste tak laskavi a vysvětlili mi původ a přesný význam slova OBSKURNÍ?

Odpověď

Dobrý den,

slovo obskurní je latinského původu. Odvozeno bylo z latinského obscurus (temný). Jedná se o složeninu z ob a skur- (pokrývat).

 

Slovníky cizích slov vykládají toto slovo následovně:

 

* obskurní -  1. pokoutní, podezřelý, nekalý, temný, mravně závadný 2. nevýznamný, podřadný (BARTÁK, Matěj, ed. a kol. Nový slovník cizích slov pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Plot, 2008.)

 

* obskurní - bezvýznamný, zapadlý, pokoutní; nekalý, temný, podezřelý; mravně závadný obskurnost - bezvýznamnost; nekalost; mravní závadnost (VEBROVÁ, Jitka, ed. a kol. Slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Plot, 2006.)

 

* obskurní - 1. mající špatnou pověst, mravně závadný, podezřelý, pochybný: o. podnik, lokál 2. podřadný, bezvýznamný, zapadlý: o. časopis; obskurně příst; obskurnost, -i ž (KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005.)

 

Použité zdroje

* HOLUB, Josef, ed., LUTTERER, Ivan, ed. a LYER, Stanislav, ed. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 2., rozš. vyd. Praha: SPN, 1978. 527 s.

* BARTÁK, Matěj, ed. a kol. Nový slovník cizích slov pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Plot, 2008. 367 s. ISBN 978-80-86523-89-7.

* VEBROVÁ, Jitka, ed. a kol. Slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Plot, 2006. 367 s. ISBN 80-86523-77-2.

* KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1351-2.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.10.2017 17:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu