Obrábění kovů

Text dotazu

Prosím o zjištění zdrojů, kde bych mohl dohledat informace o obrábění kovů pomocí elektrického obrábění řezacím drátem. ( drátořez, EDM obábění).Také sháním manuály k strojům pro tento typ obrábění obrábění (hlavně od firmy Mitsubishi).

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služeb projektu Ptejte se knihovny.
 
K Vašemu dotazu níže uvádím přehled dokumentů nalezených v katalogu Národní
technické knihovny, v Souborném katalogu ČR, Jednotné informační bráně a Volném
internetu, jedná se o výběr z výše vyjmenovaných zdrojů (předmětové heslo/klíčové
slovo použité v katalozích: obrábění + řezání; obrábění kovů; obrábění + řezací drát;
drátořez, EDM;obrábění kovů; elektrické obrábění řezacím drátem; řezné nástroje;
elektrojiskrové obrábění).

Případně si můžete na toto téma nechat vypracovat rešerši, jedná se ale o placenou
službu. Rešerši vypracovávají jak knihovny (např. viz rešeršní služby v NTK
http://www.techlib.cz/cs/129-resersni-sluzby), akademické ústavy či komerční subjekty.
 
 
Zdroj: katalog Národní technické knihovny (http://aleph.techlib.cz/F/SKIRT694QXBS1EN2DMQR3B944ED4B1YYJDTTB768GCXCI6EBB2-32597?func=find-b-0&clear_level=2)
1. Elektrické způsoby obrábění kovů / B. P. Zacharov. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1954. -- 54 s.
 
2. International Symposium for Electromachining (ISEM 12). -- Düsseldorf : VDI Verlag, 1998. -- 639 s.. -- (VDI-Berichte ; 1405)
ISBN 3-18-091405-X ISSN 0083-5560
 
3. Technologie zpracování kovů. [Díl] 2., Odborné znalosti / Adolf Frischherz, Herbert Piegler, Jaromír Pragač. -- [1. vyd.]. -- Praha : Wahlberg, 1994. -- 280 s.
 
4. Řezné nástroje se slinutými karbidy : Nástroje na obrábění kovů. -- 1. vyd.. -- Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1990. -- 114 s.
 
Zdroj: Souborný katalog České republiky (SK ČR) (http://www.caslin.cz/)
5. Technologie zpracování kovů 2 : odborné znalosti / Adolf Frischherz, Herbert Piegler ; transformace Jaromír Pragač. -- 2. vyd.. -- Praha : SNTL (Wahlberg), 1996. -- 280 s. : il. ; 24 cm
ISBN 80-902110-1-1 (Wahlberg : brož.)
 
6. Materiály a technologie : určeno pro posl. pedagog. fakult v ČSSR a matem. -fyz. fak. [Díl] 2., Technologie obrábění kovů / František Vondráček ... [aj.]. -- 1. vyd.. -- Praha : SPN, 1985 (TZ 52). -- 244 s. : obr., tb., grafy, schémata ; 29 cm
 
7. Soudobé otěruvzdorné povlaky a jejich vliv na efektivní využití řezných nástrojů ze slinutých karbidů = Advanced wear resistant coatings and its influence on the efective [sic] use of the cemented carbide cutting tools : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jaromír Čermák. -- [V Brně : Vysoké učení technické], c2009. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- (Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. PhD Thesis, ISSN 1213-4198 ; sv. 531)
ISBN 978-80-214-3901-6 (brož.)
 
8. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů. Část 1 / Ivan Mrkvica. -- 2. vyd.. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. -- 142 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-80-248-1053-9 (brož.) : Kč 95,00
 
9. Zvyšování řezivosti rychlořezných nástrojových ocelí na bázi PVD povlakování a použití moderních řezných kapalin = Cutting performance of high speed steels with PVD coatings and use of modern cutting fluids : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Petra Cihlářová. -- [V Brně : Vysoké učení technické], c2008. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- (Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. PhD Thesis, ISSN 1213-4198 ; sv. 454)
ISBN 978-80-214-3618-3 (brož.)
 
10. Problematika prvního záběru břitu nástroje při frézování : autoreferát doktorské disertační práce / Viktor Uhlář. -- 1. vyd.. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. -- 45 s. : il. ; 21 cm. -- (Vědecké spisy Fakulty strojní. Autoreferáty disertačních prací ; sv. 92)
ISBN 978-80-248-1460-5 (brož.) : neprodejné
 
11. Návody ke cvičení z obráběcích strojů / Ivan Mrkvica. -- 2. vyd.. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2006-. --    sv. : il., plány ; 29 cm
ISBN 80-248-1053-0 (sv. 1 : brož.). -- ISBN 978-80-248-1053-9 (dotisk 2008 : brož.)
 
12. Přípravky a obráběcí nástroje. I. díl, Řezné nástroje / Miloš Mrkvica. -- 3. vyd.. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. -- 188 s. : il.
ISBN 80-7078-941-7
 
13. Elektrické způsoby obrábění ve výrobě a v provozu nástrojů / E. Ja. Ulickij ; přeložil Miroslav Promberger [z ruského originálu ...] ; předmluva k českému vydání: Josef Chudoba. -- 1. vyd.. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1952 (St. tisk. 02). -- 62, [1] s. : il. ; 8°. -- (Knižnice kovoprůmyslu ; sv. 108)
 
Zdroj: Jednotná informační brána (JIB) - (http://www.jib.cz/)
 
14. Analýza elektrojiskrových strojů fy. Emotek s.r.o. a uplatnění na trhu EU Analysis of electro-spark cutting and digging machines from firm name Emoteks.r.o. and their enforcement on EU market
Svoboda, Jiří. dis. [absolvent FSI].2008
 
15. Fysikální základy elektrojiskrového obrábění kovů : Určeno pro věd. pracovníky a inženýry  / B.N. Zolotych ; [Z ruš.] Fizičeskije osnovy elektroiskrovoj obrabotki metallov přel. Jindřich Staněk
Autor:  Zolotych, B. N.,Rok:  1954
 
Zdroj: Volný Internet
http://www.toolscomp.cz/technologie/edm-elektrojiskrove-obrabeni/
http://www.pfingstner.cz/index.php/rezaci-draty
http://www.mmspektrum.com/clanek/k-vyssi-produktivite-a-kvalite-soustruzeni
 
http://www.4metal.cz/?a=4&uniqid=3731dc9f1e4ece88e2fdc51eb7695526&z_kategorii_id=113&ze_strony_glownej=0
http://www.mcncz.cz/
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=32507
http://www.info-cechy.cz/katalog/firma-velkoobchod-vyroba/prodej-vybaveni-a-zbozi-pro-firmy/stroje-a-prumyslove-vybaveni/vyrobni-stroje-a-zarizeni/obrabeci-a-tvareci-stroje/?s_kde=cr
http://www.edmtrade.cz/aktuality.html
http://katalog.trade.cz/obrabeci-nastroje/
 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

23.12.2010 08:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu