Oborové členění knihovny

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste doporučit, do jakých oborů a podoborů je nejlépe členit odbornou knihovnu VOŠ o cca 25 000 monografiích? Zhruba 2 třetiny z nich jsou celkem uspokojivě rozděleny do teologických podoborů, ale zbytek tvoří neteologické knihy různého zaměření, které jsou velmi špatně rozřazeny. Je lepší přitom respektovat desetinné třídění? Do jakých oborů je členěna vaše odborná knihovna?

Odpověď

Dobrý den, Národní knihovna ČR je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která z hlediska povinného výtisku zpracovává všechny vědní obory, z hlediska doplňování zahraniční literatury je zaměřena především na společenké a přírodní vědy (v systému pražských knihoven).
NK ČR, vzhledem ke svému vývoji jako veřejné knihovny od konce 18. století, ve svých studovnách využívá různé tříděná, největší Všeobecná studovna je řazena podle zavedené instrukce, která rozděluje příruční fond do cca 20 oborů.
V nově budovaných studovnách je používáno MDT, tedy vybrané znaky MDT - např. Referenční centrum, Studovna společenských a přírodních věd.

Příklad:
Referenční centrum používá jako třídicí znak MDT a první tři písmena příjmení autora (první slovo názvu - mimo členů, pokud autor není uveden), např.
Stejnokroje Třetí říše 1933-1945 / Brian Leigh Davis, Pierre Turner ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Fidler] Praha : Naše vojsko, 2006. 189 s.
- třídící znak RC 355(430) DAV (RC - zkratka studovny, 355 Vojenství, (430)- pomocný znak geografický - Německo, DAV - první tři písmena přijmení autora)

Výběr třídníku záleží na oborovém zaměření knihovny, v ČR se nejvíce používá MDT. Na druhou stranu např. nová Národní technická knihovna. její volný výběr bude stavěn podle klasifikace Kongresové knihovny (Library of
Congress) ve Washingtonu.
K popisu fondu z hlediska doplňování a budování se v poslední době stále více používá metoda Konspektu, podle které lze také stavět i volný výběr (24
skupin)- viz např. informace o této metodě na http://info.jib.cz/o-projektu/konspekt/ , existují také převodní tabulky mezi MDT a Konspektem http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_konspekt.htm

Doporučujeme Vám kontaktovat Knihovnický institut NK ČR, který poskytuje metodickou pomoc ostatním knihovnám - viz informace na
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_Knihovnicky_inst.htm&PHPSESSID=57aac0a0954cffd5a9ab27a175732f06.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2009 15:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu