Oblečení soudců

Text dotazu

Dobrý den,
mám zájem o četbu, která by se týkala talárů nebo také oblečení ostatních účastníků řízení. Existuje pro to nějaká literatura? Popřípadě alespoň část nějaké knihy či článku?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle Vašeho zadání si nejsme jisti, jakou četbu máte na mysli. Jedná se vám o historii taláru nebo o literaturu, kde je soudcovský talár zmiňován?

Proto jsme vybrali:

Taláry používané u obecných soudů jsou jednotné, zvláštní taláry mají pouze soudci Nejvyššího soudu. Odlišné jsou rovněž taláry soudců Ústavního soudu.

Nošení talárů, které je běžné ve většině zemí světa, má prastarý původ a odvozuje se od odznaků kněžského stavu. V některých zemích je součástí úředního oděvu i paruka nebo zvláštní pokrývka hlavy (baret nebo biret). Baret v Československu soudci nosili při vyhlášení rozsudku ještě za 1. republiky.

Provedení dnešního taláru není detailně právními předpisy upraveno. Předválečná úprava (vládní nařízení č. 25/1927 Sb. z. a n., kterým se určuje, při kterých příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší předpisy o jeho úpravě) byla naopak velmi podrobná - je z ní mj. patrno, že soudci Nejvyššího správního soudu nosili černé taláry s tmavozelenými pruhy...

Iuridictum - monothematická internetová encyklopedie o právu https://iuridictum.pecina.cz/w/Tal%C3%A1r

 

Zákoník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, částka LXXV. - Vydána a rozeslána dne 21. srpna 1897.

Čís. 187

Nařízení ministeria práv ze dne 9. srpna 1897, kterým se zavádí pro soudcovské úředníky a pro úředníky státních zastupitelstev, jakož i pro odborné soudce laiky úřední roucho, vztažmo upravuje se pro soudní úředníky nošení stejnokroje...

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1897&page=1285

 

Talár lat. talaris, t. j. tunica talaris), u starých Římanů horní tunika sahající až po kotníky (talus).

Odtud sluje tak posud hlavní roucho kněžské (klerika, v.t.) a úřední roucho soudních úředníků.

Zdroj: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: J. Otto, 1906. D. 25.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:af93a1f0-1452-11e5-ac49-005056825209

 

talár m (roucho kněžské nebo úřední roucho soudcovské) Talar m (Amtskleid der Geistlichen und Richter)

Zdroj: Hlavní název: Českoněmecký slovník terminologický a frazeologický pro úřady, kanceláře a soukromou potřebu: s výkladem cizích slov sem náležejících v obou jazycích = Čechisch-deutsches terminologisches und phraseologisches Wörterbuch für Amter, Kanzleien und Privatgebrauch : mit Erklärung der einschlägigen Fremdenwörter in beiden Sprachen. Praha: Státní tiskárna, 1936.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b6507810-3073-11e9-b63d-5ef3fc9ae867

 

ADAMOVÁ, Karolína a kol. Velké dějiny zemí Koruny české: Tematická řada. Právo. Praha: Paseka, 2017.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6cfd0100-1819-11e9-b308-5ef3fc9ae867

 

Na to sňal král s ruky své prsten a nastrčil ho na prst Josefův; tím mu byl dán královský odznak i královská moc. Pak jej oděl v roucho byssové, skvělé bělosti, jaké směli nositi jen král a kněží. Konečně vložil Josefovi na krk zlatý řetěz, znamení vrchní moci soudcovské. Tím bylo povýšení Josefovo dokonáno.

Zdroj: SOENGEN, Ludvík. Jděte k Josefovi! Praha: V. Kotrba, 1931.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:946f4bb0-06fa-11e4-a61e-5ef3fc9bb22f

 

"Ježíši Kriste!" bědoval předseda soudu, svlékaje si talár, "už je sedm hodin; to se to zase protáhlo! Když on pan státní mluvil dvě hodiny - ale, pane kolego, vyhrál to; na takové slabé indicie dostat provaz, tomu se říká úspěch. Inu, u poroty se nikdy neví..."

Zdroj: ČAPEK, Karel. Kapesní povídky: výběr z Povídek z jedné kapsy a Povídek z druhé kapsy. Praha: Albatros, 1971.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:42ea6420-d04e-11e2-b791-5ef3fc9bb22f

 

Když Amerotke vstával, škubl sebou, protože ho chytla bolestivá křeč do lýtek. Uklonil se směrem k žalobci Valuovi a vyšel ze soudní síně. Jen co se ocitl ve své soukromé pracovně, shodil soudcovské roucho, pektorál, prsteny i náramky  a opatrně to všechno položil na stůl.

Zdroj: DOHERTY, P. C. Mstitelé bohyně Isis. Praha: Metafora, 2006.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:5af318b0-6ef6-11e6-81ec-005056827e51

 

Další zdroj by mohl být v:

BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Česká advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií, 2009.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:ae5c4890-fe49-11e6-91c5-001018b5eb5c

 

Odkazy z internetu, neověřeno:

https://www.outfit4events.cz/czk/magazin/historicke-odevy-a-obuv/talar/

 

http://promocnicepice.cz/historie-studentskych-cepic-a-talaru/

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2019 16:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu