Obilný monopol - ceny potravin

Text dotazu

Jaké byly průměrné ceny potravin v Československu ve 30. letech? Zajímá mě především zvýšení cen potravin po zavedení obilního monopolu

Odpověď

V první části najdete internetové odkazy na rozsáhlejší materiál o Čs. obilní společnosti a zavedení obilného monopolu, pro zajímavost pak přepisy rozprav poslanců  tehdejšího parlamentu při schvalování zákona a ustavení Čs. obilní společnosti a poslední tři odkazy jsou na materiály dobových obecních kronik, kde je vyčísleno kolik bylo vypláceno za plodiny, maso a mléko. V přiložených souborech pak najdete přehled velkoobchodních a maloobchodních cen, jak je uvádějí Statistické ročenky z let 1935 -1938. Srovnání cen si však musíte provést sama.

Feierabend, Ladislav Karel: Obilní monopol, jeho stav a dnešní úkoly / přednesl Ladislav Feierabend ve schůzi [České] společnosti [národohospodářské] dne 22. listopadu 1937 v Praze. V Praze : Nákladem  České společnosti národohospodářské : V komisi knihkupectví F. Řivnáče, 1937. Abstrakt: Důvody vzniku Československé obilné společnosti jako dočasné monopolní instituce na trhu s obilím, která měla pomoci překonat krizi ve 30. letech.

Internetové zdroje:

http://venkovskyden.blogspot.com/2009/02/obilni-monopol-se-osvedcil.html

http://venkovskyden.blogspot.com/2009/02/ceskoslovenska-obilni-spolecnost.html

http://venkovskyden.blogspot.com/2009/02/od-roku-1934-zemedelce-chranil-monopol.html

http://venkovskyden.blogspot.com/2008/01/strasti-slasti-protektortnho-zemdlstv.html

http://venkovskyden.blogspot.com/2008/01/protektortn-zemdlstv.html

http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=431

http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/4vo/stena/038schuz/S038004.htm

http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/3vo/stena/278schuz/S278002.htm

http://www.veprek.cz/kronika1919-1939.html - ceny plodin

http://www.krasneves.cz/akce.htm

http://www.boritov.cz/kronika.htm

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

19.07.2010 10:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu