Obezita - literatura

Text dotazu

Dobrý den,
připravuji bakalářskou práci týkající se obezity. Prosím o pomoc při hledání
bibliografických pramenů.
Děkuji mnohokráte!

Odpověď

Dobrý den,

knih a článků na téma "obezita" bylo vydáno poměrně značné množství. Vhodnou literaturu k tématu můžete dohledat kombinací klíčových slov popřípadě využitím předmětových hesel, která jsou uvedena u jednotlivých záznamů, prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc či Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .

České články můžete nalézt pomocí výběrové článkové databáze ANL (ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících): http://aleph.nkp.cz/cze/anl či licencovaných databází jako Anopress či Newton MediaSearch (dostupné pouze v některých českých knihovnách). Před rokem 1989 byla vydávána tištěná výběrová článková bibliografie (viz. http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ).

Pokud pro svoji práci využijete i zahraniční články, můžete k jejich vyhledání použít online licencované databáze (nabídka online licencovaných databází se v jednotlivých knihovnách ČR liší, Národní knihovna ČR nabízí např. http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104).

Přehled o tom, co bylo k danému tématu vydáno v zahraničí, můžete získat např. prostřednictvím souborného katalogu WorldCat: www.worldcat.org .

Některé zahraniční knihy jsou dostupné i ve fondech českých knihoven (viz Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc ), některé zahraniční knihy je možné studovat v rámci předplacených elektronických knihoven (licencované databáze dostupné v některých knihovnách ČR, Národní knihovna ČR nabízí např. elektronickou knihovnu Ebrary).

O zapůjčení publikace, která se nenachází na území ČR, je možné zažádat v rámci mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (informace o této službě získáte ve své knihovně - jedná se ovšem o službu placenou).

Z katalogu Národní knihovny ČR jsme k tématu vybrali:

(klíčová slova: obezit*; dietolog*) - např:

* ADÁMKOVÁ, Věra. Obezita : příčiny, typy, rizika, prevence a léčba. 1. Brno : Facta Medica, 2009. ISBN 978-80-904260-5-4.

* MÜLLEROVÁ, Dana.Obezita - prevence a léčba. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2146-3.

* PAŘÍZKOVÁ, Jana.Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence. 1. vyd. Praha : Galén : Karolinum, c2007. ISBN 978-80-7262-466-9.

* FRIED, Martin. Bariatrická a metabolická chirurgie : nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2424-2.

* HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3252-7.

Další literaturu k tématu můžete dohledat ve výše zmíněných zdrojích.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.10.2011 09:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu