Obecné informace o vědeckých knihovnách

Text dotazu

Žádám Vás o radu ohledně vědeckých knihoven. Nemohu se dohledat jaké jsou obecné funkce a služby konkrétně studijních a vědeckých knihoven

Odpověď

Základním dokumentem upravujícím podmínky provozování knihoven je zákon č. 257/2001 Sb., ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který se posléze promítá do zřizovacích listin (viz např. Zřizovací listina Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje - http://www.svkpl.cz/files/zrizovaci-listina-svk-pk.pdf, zřizovací listina Jihočeské vědecké knihovny v Český Budějovicích - http://www.cbvk.cz/files/dokumenty_knihovny/zrizovaci_listina_uplne_zneni.pdf a knihovních řádů jednotlivých knihoven (např. http://www.svkpl.cz/files/knihovni-rad.pdf). Dále doporučujeme prostudovat webové stránky Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje www.svkpl.cz, dalších vědeckých knihoven a webové stránky Národní knihovny České republiky na www.nkp.cz.

Z mezinárodních směrnic uvádíme např. Směrnici IFLA Služby veřejných knihoven (viz. http://knihovnam.nkp.cz/docs/IFLA/Smernice_IFLA_DEF_2012.pdf).

Ze starší knižní a článkové literatury vybíráme:

CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3.

CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých: knihovnictví na prahu informačního věku – děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 80-85851-15-6.

KÁBRT, Jiří, ŠVARCOVÁ, Ivana a ČERNÁ, Milena. Služby uživatelům JSK a soustavy VTEI. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 159 s., 8 příl. 

Streit, Vincenc. LIBER - jedna z cest zdokonalení funkce vědeckých a univerzitních knihoven. Čtenář, 1999, roč. 51, č. 7/8, s. 220-221. ISSN 0011-2321.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

10.04.2014 09:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu