obec Studečky

Text dotazu

Zajímaly by mne údaje o nejstarší dochované zmínce o obci Studečky na nymbursku, popřípadě o jejím vývoji až do novověku.

Odpověď

Dobrý den, první písemná zmínka o obci Studečky pochází zřejmě z r. 1419, in Czachowicz et Studeczku, nicméně Antonín Profous uvádí i zmínky objevující se v pramenu Registra decimarum papalium čili Registra desátků papežských z dioecezí pražs. od Václava Vladislava Tomka (V Praze 1873. Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1873, 6. Folge, 6. Band.) - 1384 in Studecz, in Strziedokluk, 1385 in Studecz et Trzedokluk, 1403 Strziedokluk et Studecz.
Původ názvu obce pochází od slova "studec", které bylo podobně jako lovec = kdo loví, jezdec = kdo jezdí, odvozeno do slovesa studiti = chladiti a ze slovesa studiti se = nemilým se komu činiti, zprotivovati se komu >> jméno Studce = ves takových lidí.

Zdroj: PROFOUS, Antonín; SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV., S-Ž. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. Str. 219.

Další zmínky jsme nalezli v Místopisném slovníku historickém království českého od Augusta Sedláčka (Praha: Argo, 1998. Str. 845. ISBN 80-7203-099-X): Studce a Studečky (staročesky Studeček), dvě vsi u Nymburka. Ony patřily 1471 ke Kuncberku a v l. 1520-1850 k Dětenicům. V obou bývala duchovenství, jež 1562 Křineckým dědičně puštěna. Studečky přip. se l. 1419, patřily pak ke Kuncberku, 1520-1570 k Dětenicům a Ledcům a 1572-1850 k Loučeni.

Příslušnost obce (části obce): Studečky v r. 1869-1890 pod názvem Malé Studce osada obce Loučeň v okr. Poděbrady, v r. 1900-1910 pod názvem Studečky t. Malé Studce osada obce Loučeň v okr. Poděbrady, v r. 1921 osada obce Loučeň v okr. Poděbrady,  v r. 1930 osada obce Studce v okr. Poděbrady, v r. 1950 osada obce Studce v okr. Nymburk, od r. 1961 část obce Loučeň v okr. Nymburk.

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. II. díl. Praha: Český statistický úřad, 2006. Str. 504. ISBN 80-250-12-311-1.
- přehled počtu obyvatel v obci v letech 1869-2001 naleznete v prvním díle Historického lexikonu na str. 146.

Pro získání dalších informací o historii a vývoji Studeček by Vám mohly pomoci následující dokumenty nalezené v el. katalogu NK ČR báze NKC
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* MACOUNOVÁ, Zdeňka; NEZDAROVÁ, Alena. Loučeň, Patřín, Studečky, Studce :
dobové pohledy a fotografie. Loučeň [i.e. Nymburk] : Vega-L, 2007. ca 200 s.
: il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. ISBN 978-80-86757-83-4 (váz.)

* VELINSKÁ, Eva; VELINSKÝ, Mirko; FORST, František. Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Nymburk. Praha : KNV Středočeského kraje, 1961 (Nymburk : SČT 211). 239, [1] s. : [1] mp. ; 8°. (Historicko-vlastivědné bibliografie Středočeského kraje ; Sv. 2).

nebo v bibliografických databázích Historického ústavu AV ČR
(http://biblio.hiu.cas.cz/):
1) báze BDCZ1 - Rejstříky Českého časopisu historického

* Mikolášek, František : Staré paměti osad soudního okresu Nymburského. Nymburk, František Mikolášek 1901. 375 s. Rec.: Pekař Josef, ČČH 8, 1902, č. 1, s. 76-77.

2) báze BIBLIO - Literatura od roku 1990
* Klír, Tomáš : Osídlení mezi Nymburkem a Křincem ve středověku a raném novověku. VZ-Polabí 36, 2002, s. 92-157. Rés. angl. s. 157. Settlement between Nymburk and Křinec in the medieval and Early Modern periods.

* Vinduška, Jan : Vývoj územní samosprávy na Poděbradsku a Nymbursku v letech 1848-1918. VZ-Polabí 36, 2002, s. 158-169. Rés. angl. s. 168-169. The development of local government in the Poděbrady and Nymburk areas, 1848-1918.

Informace z internetu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stude%C4%8Dky

Archivní fondy a sbírky v ČR
(http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php), ve Státním okresním archivu Nymburk a Státním oblastním archivu v Praze by Vám kromě níže uvedeného mohli poradit další prameny:

* Název fondu (sbírky): Archiv obce Studce Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Místa vzniku fondu Studce Časový
rozsah: 1842-1945(1946)
Metráž: 1,05 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Obecní úřad Studce Tematický popis: zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1895-1932, schůze ob. výboru 1879-1894, schůze ob.
rady 1933-1943, schůze fin. komise 1930-1942, podací protokoly 1878-1887, 1890-1902, 1932-1945, pokladní deníky 1920-1941, hlavní knihy 1877-1918, 1937-1938, hlavní knihy osady Studečky 1936-1938, pokladní deník chudinského ústavu 1883-1931, pokladní kniha hasičského sboru 1888-1933, účet pachtu z polí, kniha přirážek, likvidační strazza 1944, inventář obecního jmění 1939, kniha smluv 1898, kniha obecní váhy 1894, trestní kniha, pozemnostní archy, parcelní protokol 1842, 1885, ohlašovací kniha 1923-1939, matriky 1916-1946, vydané dom. listy 1931-1951, hlavní knihy 1931, 1942-1944, pokladní deníky 1941-1944, likvidační strazza 1938-1943, hlavní kniha na obecní přirážky 1932, kniha došlých zásilek 1932-1944 Archivní pomůcky ING. BLANKA ŘEHÁKOVÁ:
ARCHIV OBCE STUDCE A OSADA STUDEČKY 1842 - 1945 (1946). Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 2, ev.č. 135.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2009 15:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu