obec Srch

Text dotazu

Prosím o vysvětlení jak vznikl název obce
SRCH(okr.Pardubice)a pokud by bylo možné kdy vznikla.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Obec Srch zmiňují ve své publikaci "Místní jména v Čechách" Antonín Profous a Jan Svoboda.  V knize je uvedeno následující:

"Srch - lidově v Srchu, do Srchu, Srchovák; ves 5 km severně od Pardubic. Toto místní jméno bylo původně příjmení tamního usedlíka, Srch bylo obecně hojně se vyskytujícím příjmením. Jeho původ je v apelativu (tj. slovo obecného významu) a je vykládán dvojím způsobem. Zaprvé "srch" znamenalo sršeň a zadruhé označovalo sedlského člověka.

Tatáž publikace uvádí také jako nejstarší datum zmínky o obci rok 1436, kdy se udávaly obce Ohrazenice, Srch a Rosice (pravděpodobně příslušnost ke Kunětické hoře).  Dalším rokem je rok 1560, kdy bylo psáno "zámek Pardubicze ... vesnice ... Srch, Steblowa; dále 1654 Srch ves.

Snad Vám tyto informace budou stačit, pokud byste potřeboval další či konkrétnější,  navštivte Státní okresní archiv Pardubice (https://vychodoceskearchivy.cz/home/kontakty/statni-okresni-archiv-pardubice/), který má ve svém fondu archivní sbírky o této obci, konkrétně:

Název fondu (sbírky): Archiv obce Srch

Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pardubice  Místa vzniku fondu Srch Časový rozsah: 1888-1945(1950)

Metráž: 0,40 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Obecní úřad Srch, Místní národní výbor Srch Tematický popis:

Jednací protokoly (1921-1949), trestní rejstřík (1888-1950), podací protokol (1936-1941), plánky (1923-1944), hlavní kniha (1936-1942) Archivní pomůcky ŽANDOVÁ E.: OBECNÍ ÚŘAD SRCH 1888 - 1945 (1950). Inventář, 1960, s. 4, ev.č.808

 

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Srch  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pardubice  Místa vzniku fondu Srch  Časový rozsah: 1945-1990

Metráž: 0,51 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,44 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Místní národní výbor Srch Tematický popis: Zápisy rady a pléna MNV (1947-1963), zápisy komisí (1946-1978), hlavní knihy (1945-1952), volby (1954), korespondence mezerovitě (1953-1990), stavební spisy a plánky (1945-1958), rozpočet (1953-1959), plány práce MNV (1960-1963), podací deníky (1967-84), osvětová beseda, písemnosti předsedy, zvelebovací akce Archivní pomůcky FRAJDLOVÁ E.:

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR SRCH 1945 - 1963. Prozatímní inventární seznam, 1962, s. 2, ev.č. 809.

 

Název fondu (sbírky): Vodní družstvo Doubravice, Ohrazenice, Trnová, Srch Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pardubice  Místa vzniku fondu Doubravice; Ohrazenice; Srch; Trnová  Časový rozsah: 1920-1948 Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Vodní družstvo Doubravice - Ohrazenice - Trnová - Srch Tematický popis: Stanovy vodního družstva (1924), smlouvy (1926-1937), korespondence (1920-1948) Archivní pomůcky ŽANDOVÁ E.: VODNÍ DRUŽSTVO DOUBRAVICE, OHRAZENICE, TRNOVÁ, SRCH 1920 - 1948. Sdružený a skupinový inventář (část), 1963, s. 1, ev.č. 5/9.

 

Název fondu (sbírky): Místní školní rada Srch  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pardubice  Místa vzniku fondu Srch  Časový rozsah: 1885-1944 Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Místní školní rada Srch Tematický popis:ˇJednací protokol (1885-1925), pokladní deník (1930-1944) Archivní pomůcky FRAJDLOVÁ E.-NEŠPOR F.: MÍSTNÍ ŠKOLNÍ RADA SRCH 1885 - 1944. Sdružený a skupinový inventář (část), 1981, s. 1, ev.č. 3/54.

 

Název fondu (sbírky): Základní škola Srch  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pardubice  Místa vzniku fondu Srch  Časový rozsah: (1856)1868-2000

Metráž: 2,00 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Obecná škola Srch, Národní škola Srch, Základní škola Srch Tematický popis: Pamětní kniha (1856-1905), konferenční protokoly (1883-1956), matriky (1872-1901), třídní katalogy (1872-1977), podací protokol (1929-1942), učební pomůcky (1893-1895), výroční zprávy (1995-2000) Archivní pomůcky HALBRŠTÁTOVÁ E.: NÁRODNÍ ŠKOLA SRCH (1856) 1868 - 1960 (1977). Inventář, 1985, s. 10, ev.č. 810.

 

Název fondu (sbírky): Národní fronta - místní výbor Srch  Uloženo v archivu:

Státní okresní archiv Pardubice  Místa vzniku fondu Srch  Časový rozsah:

1948-1957 Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů  Původce fondu (sbírky): Národní fronta - místní výbor Srch Tematický popis: Zápisy ze schůzí (1948-1957), korespondence

(1951-1952) Archivní pomůcky FRAJDLOVÁ E.: MÍSTNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY SRCH

1948 - 1957. Sdružený a skupinový inventář (část), 1984, s. 1, ev.č. 15/60.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.03.2012 16:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu