Obec Olší na Táborsku

Text dotazu

Prosím o informace z historie obce Olší u Opařan (Táborsko).

Odpověď

Vesnice Olší bývala částí větších statků. Poprvé se uvádí v roce 1379, kdy příslušela k rožmberským Příběnicím.  Z té doby není zpráv, že by v ní stávala tvrz. Ves se později dostala k jistebnickému zboží a nakonec k Bechyni. V roce 1550 ji spolu s dalšími vesnicemi a statky získal Krištof ze Švamberka a Oldřich mladší z téhož rodu Olší o rok později odprodal Jindřichu Hozlauerovi z Hozlau na Dobronicích. Při Dobronicích Olší zůstalo až do roku 1572, kdy se šest Jindřichových synů dělilo po otcově smrti o jeho pozůstalost. Olešský statek připadl Jetřichovi Hozlauerovi. Měl pět synů a jednomu z nich, Adamovi mladšímu, svůj majetek prodal za osm tisíc kop míšeňských. Po otcově smrti Adam své bratry vyplatil a majetek si podržel.
V období husitství se Adam sice připojil k odbojným stavům, ale včas přestoupil na katolickou víru a tak se mu podařilo majetek zachránit. K Olší přikoupil vsi Podboří a Opařany, ale pak Olší s tvrzí prodal Janu Menšíkovi z Menštějna. Po něm zboží zdědil syn Mikuláš Jiřík. Jeho nástupce František Albrecht Leopold Menšík prodal tvrz Olší spolu se vsí, dvorem, pivovarem a vesnicí Nové Dvory Františku Jáchymu Lažanskému z Bukové. Tomu se zde ale příliš nelíbilo a proto roku 1685 Olší prodal Hyacintu Hohmanovi, opatovi kláštera břevnovského a milevského. V kupní smlouvě se již o tvrzi nehovoří. Pravděpodobně pozbyla významu a časem zanikla. Kdy se tak stalo, není známo. Ale je pravděpodobné, že stávala v místech dnešního hospodářského dvora.

Některé další zajímavosti jsou dostupné ve zdrojích:

WIMMER, Jaroslav, 1931-
Olší / Jaroslav Wimmer. -- In: Táborské listy. -- Roč. 6, č. 52 (03.03.1997), s. 11

WIMMER, Jaroslav, 1931-
V Olší mívali problémy s divými ženami - ničily lidem úrodu / Jaroslav Wimmer. -- In: Táborské listy. -- Roč. 13, č. 113 (15.05.2004), s. 15

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Městská knihovna Tábor

Datum zadání dotazu

13.02.2008 18:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu