Obec Hřebeč

Text dotazu

Potřebovala bych ověřit informaci o nejhlubší
historii obce Hřebeč u Kladna (13. - 15.století). Podle mých informací by
měla být původní osada založena Polákem Rebeckim, potom ji měli vlastnit
Tasovší (Bětka, Bobeš) z Tasova. Dále už se dá historie obce dohledat. V
místopisech, které jsem našla, se tato informace stále opakuje, zdá se, že
ji opisuje jeden autor od druhého, zdroj v historických publikacích není
uveden. Informace prý by se možná dala vyhledat v deskách dvorských, což je
ovšem pro mě jako laika těžko představitelné - neumím v nich hledat a zápis
bude zřejmě latinsky. Zpracovávám historii obce pro účely seminární práce,
výsledky poskytnu OÚ Hřebeč. Děkuji za jakoukoli radu, pomoc.

Odpověď

Dobrý den,
knihy "Místní jména v Čechách" Dr.Antonína Profouse nabízejí kromě vysvětlení vzniku místních jmen i přehled historických dokumentů, ve kterých je obec zmiňována. U obce Hřebeč jsou uvedeny tyto písemnosti:
* první písemná zmínka z roku 1285: Regesta diplomatica nec non epistotarie Bohemiae et Moraviae II., strana 579 (EMLER, Josef. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II, Annorum 1253-1310 . Pragae :
Typis Grégerianis, 1882) - kniha je dostupná ve Studovně rukopisů a starých
tisků NK ČR - v příruční knihovně - sign.Ed B 008  
* zmínka z roku 1316: Religuiae tabularum terrae citationum vetustissimea, č. dokumentu 78
* zmínka z roku 1333: Regesta diplomatica nec non epistotarie Bohemiae et Moraviae II., strana 782 (E Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars III, Annorum 1311-1333 / opera Josephi Emler/. Pragae :
Sumtibus regiae scientiarum societatis Bohemiae : Prostat apud bibliopolam Ed. Valečka, 1890) - dostupná ve Studovně rukopisů a starých tisků NK ČR - v
příruční knihovně - sign.Ed B 008  
* zmínka z roku 1380: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. I.díl.,1941, strana 31/354 ( V NK ČR - Archiv český, čili, Staré pjsemné památky české i morawské : z archivůw domácjch i cizjch. Djl prwý / sebral a wydal František Palacký/ W Praze :
[Stawy Králowstwj Českého] : Kronberger i Řiwnáč [distributor], 1840) - dostupná ve Studovně rukopisů a starých tisků NK ČR - v příruční knihovně - sign.Ed C003
* zmínka z roku 1381: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. I.díl.,1941, strana 358 ( V NK ČR - Archiv český, čili, Staré pjsemné památky české i morawské : z archivůw domácjch i cizjch. Djl prwý / sebral a wydal František Palacký/ W Praze : [Stawy Králowstwj Českého] : Kronberger i Řiwnáč [distributor], 1840) - dostupná ve Studovně rukopisů a starých tisků NK ČR - v příruční knihovně - sign.Ed C003

* zmínka z roku 1544 a 1549: Desky zemské, zmínka v: 250 H 10 a 48 C 23.
Zemské desky jsou uloženy v Národním archivu v Praze (dříve Státní ústřední archiv), a to na pracovišti umístěném na třídě Milady Horákové v Praze 6 - Dejvicích (soupis kvaternů).
Josef Hroch vypracoval rejstřík k Zemským deskám: 
HROCH, Josef. Rejstřík osobní a místní desk zemských větších, od r. 1541.
1[-7]. Praha : nákl. vlast. : Springer [distributor, 1915-1918]  

Jak se zdá, historii obce Hřebeč již byla pozornost věnována. Svědčí o tom dva dokumenty, které byly o historii obce vydány. Nabízí je například Středočeská vědecká knihovna v Kladně: http://www.svkkl.cz/ . Jedná se o
dokumenty:
* 700 let obce Hřebeč : 1285-1985 / sest. a kresby Pavel Komárek - Hřebeč :
MNV, 1985 - 47 s.
* Hřebeč v minulosti a dnes / na zpracování se podílel Václav Klabík ; fot.
J. Stůj - Hřebeč : MNV, 1971 - 31 s.

Kromě Středočeské vědecké knihovny v Kladně by Vám mohlo informace o obci Hřebeč poskytnout také Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně:
http://www.omk.cz/ .

Zemské desky by měly být až do třicetileté války psány česky. Jedná se však o starou češtinu. Některé z výše zmíněných historických dokumentů jsou psány opravdu latinsky. Bohužel se obáváme, že překlady cizojazyčných knih žádná knihovna v ČR nenabízí. Knihovna Vám může poskytnout tyto dokumenty k prostudování, jejich četba už je ovšem pouze na Vás. Doporučujeme Vám proto obrátit se na některého odborníka z oboru historie, který by Vám mohl s prací pomoci.

Zdroj:
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1, A-H . 1. vyd. Praha : ČSAV, 1954 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. 5.díl:Dodatky.1.
vyd. Praha : ČSAV, 1960

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.07.2008 09:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu