Obchodní stezka kolem Tovačova, Lobodic, Záříčí a Chropyně

Text dotazu

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, jestli vedla nějaká obchodní stezka kolem (Tovačov, Lobodice, Záříčí, Chropyně) popřípadě odkaz na nějakou literaturu kde bych našel mapu.
Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

v oblasti povodí Moravy se nachází jedna z nejvýznamnějších stezek Moravy a sice Jantarová stezka. Jedna z jejích větví procházela právě Vámi jmenovaným územím. Na tento hlavní tah navazuje celá síť regionálních stezek, které spojovaly jednotlivá města, vesnice a sídla. V průběhu dějin se význam jednotlivých stezek měnil v závislosti na politické a hospodářské situaci v zemi, pokroku, bezpečnosti, druhu horniny a úpravě stezky, na nařízení státní správy a samosprávy. Původní stezky byly pouze pro pěší a hlavní tahy kopírovaly velké vodní toky po obou březích (ve Vašem případě byla nejvýznamnější Dunajská stezka). Trasa stezky se proměňovala v závislosti na druhu dopravního prostředku. V středověku se hlavním dopravním prostředkem stává u vrchnosti kůň, k přepravě u duchovních osel a mula. Nižší vrstvy k přepravě nákladu používají voly. Kupecké karavany k nošení nákladu používají nejvíce osly a muly. Teprve, když ze stezek se staly dálkové trasy (na šířku se musely vedle sebe vejít dva vozy), začínáme hovořit o silnicích.  

 

"Jantarová stezka představuje nejdůležitější tah Moravou. Jantarová stezka se větví do tří sekcí Dunaje. Snaha určit přednostní linii Jantarové stezky není možná. Všechny tři větve měly své oprávnění a v různých dobách snad i prioritní funkci. Prvá větev vybíhá od Hainburgu (kde kdysi stále pevnost Carnuntum z římské doby) podél řeky Moravy na Břeclav, druhá do Vídně (Vindobony římské doby) na Lávu (Laa a. d. T.) a Židlochovice a třetí do Kremže (Krems) na Znojmo a Pavlov k Židlochovicím. Pvá větev pokračuje podél řeky Moravy přes Hodonín po Přerov a dále podél Bečvy a Odry za hranice státu, druhá a třetí pokračují zprvu k severu, a pak se spojují a spolu pokračují údolím Litavy k SV. Před Slavkovem se štěpí na dvě větve: severnější navazuje u Přerova na prvou trasu a jižnější pokračuje po jižním okraji Moravské brány, aby se u Starého Jičína nebo za Příborem napojila na severnější větev." Zdroj: KVĚT, Radan. Staré stezky v České republice. 2. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 55 s. ISBN 80-7028-176-6.

 

Z okolí Jevíčka, Kojetína, Kroměříže, Tovačova, Podivína, Prostějova aj. se v roce 1604 exportovalo do Lince peří. Mezi klasický exportní artikl českých zemí patřilo v 16. století: sukno, česká, slezská a polská vlna, kůže, peří, kožešiny, vosk, med, sladkovodní ryby z jižních Čech, obilí, máslo, sádlo, i cín z českých hornických oblastí. Dováželo se naopak: těžké italské víno, oleje, koření, lékárenské zboží, jižní plody, italské sklo, hedvábí a krajky.

 

 

Historické mapy lze studovat například v následujících odkazech:

* http://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1168998.xml&dvs=1494408022273~176&locale=en_US&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&divType=&COPYRIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy

* http://cuni.georeferencer.com/map/HvDFng6eUSudU5NpEGjoeb/201408191208-88Sm3f/georeference

 

Doporučená literatura:

* KVĚT, Radan. Staré stezky v České republice. 2. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 55 s. ISBN 80-7028-176-6.

* KVĚT, Radan. Minulost člověka a staré stezky. Brno: Šimon Ryšavý, 2014. 110 stran. ISBN 978-80-7354-132-3.

* BUŇATOVÁ, Marie. Pražští kupci na cestách: předbělohorská Praha a středoevropské trhy. Vyd. 1. Praha: Mishkezy, 2013. 350 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87886-01-4.

* KVĚT, Radan. Základy nauky o starých stezkách. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000. 25 s. Drobné studijní texty. ISBN 80-7028-153-7.

* Silnice a dálnice v České republice: vývoj stezek, cest, silnic a dálnic na našem území od nepaměti až po současnost. Rudná: Agentura Lucie, 2009. 376 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-87138-14-4.

* PINTA, Václav. Starými stezkami tajemným Krušnohořím. Beroun: Nakladatelství MH, 2004. 103 s. Edice regionálních autorů. ISBN 80-86720-14-4.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2017 13:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu