Obchodní dopisy

Text dotazu

Dobrý den,
byla bych ráda, kdybyste mi zodpověděli následující dotazy:
1. Je již k dispozici nějaká učebnice písemné a elektronické komunikace, která by zohledňovala změnu v ČSN 01 6910 z roku 2014?
2. Ve změněné normě je uvedeno, že za pozdravem v obchodním dopise nevětné povahy se tečka nepíše (např. S pozdravem), kdežto za pozdravem větné povahy (např. Zdravíme) ano. Je tedy správné napsat tečku za pozdrav "Jsme s pozdravem"? Dříve se uvádělo, že se tečka nepíše, ale jde přece o pozdrav větné povahy, bude to tedy nyní s tečkou?
3. Je nutné v dopise, který je posílán doporučeně, uvádět měsíc slovy? Pokud ano, z čeho to vyplývá? Bylo to prý tak vyžadováno u státních zkoušek.
Děkuji předem za Vaše odpovědi
Děkuji předem za zodpovězení mých dotazů.

Odpověď

Dobrý den,

"Písemný projev se řídí určitými pravidly, které je nutné dodržovat, protože pisatel nemá přímý kontakt s adresátem, a nemůže mu proto dodatečně vysvětlit, co svým sdělením myslel, nemůže uvést příklad nebo danou skutečnost opsat jinými slovy..."

"Písemná komunikace hraje v našem životě důležitou roli. Dopisy, e-maily a jakékoli další texty jsou vizitkou svého pisatele - u příjemce často vytvářejí první dojem o autorovi textu, ale také o podniku, úřadu či jiné organizaci, kde pracujeme..."

 

Závěrečný pozdrav v dopise se považuje za samostatný odstavec. Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavce. Pozdrav či závěrečná formule na konci dopisu mohou být povahy:

- nevětné, např. S pozdravem, Se srdečnými pozdravy,...

- větné s pokračováním na dalším řádku, např. Zdraví

                                                               Miroslav Nový

( za těmito pozdravným formulemi se nepíše žádné interpunkční znaménko),

- větné, např. Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů. Těšíme se na brzké setkání a srdečně zdravíme. Za těmito pozdravnými formulemi píšeme tečku (v méně formální komunikaci eventuálně vykřičník nebo tři tečky).

Domníváme se, že za Jsme s pozdravem a na další řádek podpis by tečka být nemusela, je to podobné jako Zdravím a podpis na další řádce,  ale doporučujeme konzultovat s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

            

Internetová jazyková příručka říká:  Pokud píšeme datum vzestupně (den, měsíc, rok), je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo vypsat slovem (1. března 2013). Za řadovými číslovkami označujícími den a měsíc se po tečce píše mezera (viz kap. Tečka, Značky, čísla a číslice).

Vypisování názvu měsíce slovně je běžné zvláště v osobní a soukromé korespondenci, v právních písemnostech, na peněžních dokladech apod., např. Praha 25. května 2010, V Kutné Hoře 11. listopadu 2011. Slovní zápis měsíce se doporučuje i v dopisech do zahraničí. Údaje o místě a datu napsání se čárkami neoddělují (viz Psaní čárky ve větě jednoduché).

V obchodní a úřední korespondenci se měsíc v datu přednostně vyjadřuje číselně, např. Praha 25. 5. 2010, Kutná Hora 11. 11. 2011, faktura ze dne 6. 10. 2012, odpovídáme na Vaši reklamaci z 3. 4. 2013. Pokud se uvádí místo původu dopisu, je v 1. pádě (nikoli *V Praze dne…, *V Kutné Hoře dne…).

Doporučujeme jednotlivé body  problematiky, která vás zajímá,  konzultovat s Ústavem pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/ .

 Norma ČSN 01 6910 „Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory“ vyšla v roce 1997 a nahrazuje normu z r. 1985. Důležitá je zejména její revize z roku 2007 , protože „harmonizuje“ vzhled dokumentů s požadavky EU.

http://typotypo.wz.cz/csn016910.pdf

7.5 Kalendářní data

Jednotné psaní dat stanoví ČSN ISO 8601.

Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích, pro počítačové zpracování apod. se datum píše bez mezer jako značka. Měsíc se vyjadřuje číslem, den a měsíc se píše vždy dvoumístně. Letopočty po roce 2000 se uvádějí čtyřmístně.

Při sestupném uspořádání se údaje oddělují spojovníkem, při vzestupném uspořádání tečkou. V tomto případě je tečka součástí značky, nejde o interpunkční tečku. 2007-03-01 01.03.2007 11.07.98

V souvislém textu, v osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech apod. se měsíc vypisuje slovem, 1.–9. den v měsíci se uvádí jednomístně, celé datum se píše vzestupně. Zásilka odeslaná 8. září 20.. byla poškozená. Váš dopis z 5. října t. r.

V českém prostředí se v souvislém textu připouští také numerické psaní měsíce; v tom případě musí být za tečkami pevné mezery. Z bezpečnostních důvodů to není vhodné (nikdy nelze psát 3.5.2007). Vaši reklamaci z 3. 5. 20.. neuznáváme. Lépe: Vaši reklamaci z 03.05.20.. …

V datu není za místem odeslání čárka. V Náchodě 3. února 20.. Znojmo 16. prosince 20..

 Zda je nutné psát měsíc slovy v doporučených dopisech, jsme přímo v žádné příručce nenašli. Snad by se dalo odvodit od toho, že se jedná o významnější korespondenci, jako jsou právní písemnosti, zahraniční korespondence apod., kde je zvykem měsíc vypisovat. Doporučujeme ale konzultovat s odborníky povolanějšími.

 

Použité zdroje

BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Korespondence v češtině: příručka pro cizince. Praha: Karolinum, 2015.

PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.

DRÁBOVÁ, Renáta, LEVOVÁ, Jaroslava, FILINOVÁ, Tereza. Písemná a elektronická komunikace (pro studenty SŠ a širokou veřejnost, náležitost obchodních písemností elektronické zpracování dokumentů stylistická a pravopisná pravidla upraveno podle ČSN 01 6910 vzory ke stažení na webu). Praha: Fragment, 2014.

 https://help.libreoffice.org/Writer/Mail_Merge_Wizard/cs

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.10.2015 14:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu