Obchod - vymezení pojmu

Text dotazu

Ráda bych se zeptala, v jakých publikacích či na jakých internetových stránkách, bych se mohla dozvědět více o tématu : Funkce obchodu

Odpověď

Obchod: směňování komodit mezi jednotlivci či jejich skupinami a to buď přímo (výměnný, naturální směna) nebo prostřednictvím peněz.

                                                                                                                                   (in: Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích)

 

Prameny:

Právnický slovník. C.H.Beck 2001.

Fuchs, K. - Tuleja, P.: Základy ekonomie. Ekopress 2005.

Základy marketingu. Oeconomica 2007.

Foret, M. : Marketing: základy  a postupy. Computer Press 2001.

Velká ekonomická encyklopedie. Linde 2002.

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 3. m-r. Diderot 1997.

Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy. ASPI 2006.

 

http://www.businessinfo.cz/cz/

www.komora.cz

http://www.mpo.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu