Obchod cennými papíry, burza

Text dotazu

Dobrý den,
mohu se zeptat na nějaké doporučení literatury ohledně mého tématu k bakalářské práci - zní následovně:
Cíl:
Popis práce obchodníka s cennými papíry
- Vymezení rizik spojených s obchody
- Dohled nad investičními makléři a změny v posledních letech
- Zhodnotit změny v nástrojích a regulaci obchodování s cennými papíry

osnova
Zvláštnosti a specifika obchodování na burze s cennými papíry
Obchodník s cennými papíry (znalosti, dovednosti, náplň práce, práva, povinnosti)
Rizika a jejich indikátory v obchodech s cennými papíry
Metody a nástroje řízení obchodních procesů
Změny v regulaci a v dohledu nad obchody s cennými papíry v posledních letech

Odpověď

Závěrečné práce:

Votruba, Jaromír. Analýza možností obchodování na českých trzích pro drobné klienty. Praha, 2010. Vedoucí práce Petr Zámečník.

Sinecký, Filip. Analýza trhu burzovně obchodovaných fondů. Praha, 2007. Vedoucí práce Petr Musílek.

Šimunek, Martin. Komparace aktivit bankovních obchodníků s cennými papíry v České republice. Praha, 2010. Vedoucí práce Jitka Veselá.

Danišová, Lucie. Role obchodníků s cennými papírů na českém kapitálovém trhu. Praha, 2010. Vedoucí práce Jitka Veselá.

Holovka, Martin. Vývoj regulace a dohledu nad finančním trhem v ČR. Praha, 2008. Vedoucí práce Petr Musílek.

Literatura:

Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011. 689 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-128-3.

Gladiš, Daniel. Naučte se investovat. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. 174 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 80-247-1205-9.

Jílek, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. Finance. ISBN 978-80-247-2963-3.

Jílek, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4.

Veselá, Jitka. Analýzy trhu cenných papírů. Díl I. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 522 s. ISBN 80-7079-563-8.

Veselá, Jitka. Analýzy trhu cenných papírů. Díl II, Fundamentální analýza. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. 361 s. ISBN 80-245-0506-1.

Liška, Václav a Gazda, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 525 s. ISBN 80-86419-63-0.

Revenda, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6.

Polouček, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. xvii, 415 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9.

Musílek, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999. 852 s. Manager-podnikatel. ISBN 80-86006-78-6.

Musílek, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5.

Dědič, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha: Prospektrum, 1992. 295 s. ISBN 80-85431-62-9.

Dědič, Jan a Kouba, Jan. Burzovní právo a burzovní obchody na komoditních burzách. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. 136 s. ISBN 80-7079-015-6.

Kostolany, André. Kostolanyho burzovní seminář pro kapitálové investory a spekulanty. [S.l.]: Mirage, 2000. 207 s. ISBN 80-238-5969-2.

Kostolany, André. Peníze a burza: umění, jak přijít k bohatství. 1. vyd. [Liberec]: Mirage, 2007. 289 s.

Internetové zdroje:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kapitalovy-trh-obchod-cenny-papir-opu-4625.html
http://www.penize.cz/univerzita/kurz-investovani
http://cs.wikipedia.org/wiki/Burza_cenn%C3%BDch_pap%C3%ADr%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Burza_cenn%C3%BDch_pap%C3%ADr%C5%AF_Praha
http://www.cennypapir.cz/obchodovani-s-cennymi-papiry/
http://www.caocp.cz/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/
http://www.akcie.cz/radce-investora/investice-zaklady/jak-zacit

Ostatní:

http://library.vse.cz
http://ciks.vse.cz/knihovna/Ruzne/vskp_dostupnost.aspx
http://www.vse.cz/zdroje/
http://www.jib.cz
http://www.cnb.cz/cs/index.html


Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2014 10:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu