obce, velikost, demografie

Text dotazu

Dá se nějak zdůvodnit, proč jsou obecně v Čechách počtem obyvatel menší obce a na Moravě větší ?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo najít relevantní publikaci k Vašemu dotazu, která by ho dokázala v uspokojivé míře zodpovědět. Pokud pojmem "obce" myslíte vesnice, dal by se tento fakt vysvětlit mírou urbanizace, mentalitou obyvatel dané oblasti, zvyky, tradicemi, atd. Pokud obce představují sídla obecně, odpověď by již nebyla tak zřejmá a je třeba hledat základy tohoto jevu v minulosti.
K této problematice Vám doporučujeme následující literaturu, převážně s obecnou tematikou geografie sídel:

HAMPL, Martin a kolektiv. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha : DemoArt, [1996]. 394 s. ISBN 80-902154-2-4 (brož.)

CHALUPA, Petr; TARABOVÁ, Zdeňka. Geografie obyvatelstva, demografie, geografie sídel : učební texty pro posl. učitelského studia geografie fak. pedag. a přírodovědecké. Brno : Masarykova univerzita, 1990. 148 s. ISBN 80-210-0202-6 (brož.)

BRYCHTOVÁ, Šárka; FŇUKAL, Miloš. Socioekonomická geografie. 1. díl. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. 127 s. ISBN 80-7194-599-4 (brož.)

FIALOVÁ, Ludmila a kol.. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha : Mladá fronta, 1996. 399 s. ISBN 80-204-0283-7 (váz.)

http://www2.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4120-03-casova_rada_1961_2001-3__velikostni_struktura_obci_
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/casova_rada_demografie

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2007 10:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu