Obce panství Brandýs n.Orl - roky 1620-1650

Text dotazu

Pravděpodobný předek rodu Novohradských, Štěpán Novoracký, se podle údaje archivu Zámrsk přiženil do Valu u Dobrušky roku 1641 ze vsi Bohušovice na panství Brandýs n.Orl. Nemohu žádnou takovou obec najít. Jak zjistit, kde se taková ves nacházela, popřípadě jak se nyní jmenuje - např. Bohousová?

Odpověď

Dobrý den, ves přímo pojmenovanou Bohušovice jsme nalezli, ale neleží ve Vámi vymezené
oblasti- tato se nachází v Ústeckém kraji, okrese Litoměřice. Její polohu naleznete na adrese http://www.mapy.cz/#x=132493660@y=137397659@z=13@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=bohu%C5%A1ovice@sss=1@ssp=120705957_123242369_150393765_149833601.
Ottův slovník  naučný jako jediný ještě udává jednu ves Bohušovice, a to ves ve Slezsku, okres Těšín.

Jinou takto pojmenovanou obec jsme v ČR opravdu nenalezli, ale jak jste naznačoval ve Vašem dotazu, je možné, že její název se změnil. Počítáme-li s touto variantou, mohla by být onou hledanou vsí vesnice Bohousová, která je od Brandýsa vzdálená 19km. Profous o ní ve svém díle uvádí:
" Bohousová- ves 6km záp. od Žamberka; nějaký díl vsi u řeky Orlice byl v 16.stol. nazýván Bohusovec, Bousovec- tato část později splynula se vsí nebo zanikla. Příklady z vývoje jména: 1543- w Bohusowe...reka u Bohusowzce; 1544- w Bohuβowe, reka u Bousowzce; 1574 ves bausowa celá, u vsi bausowy, les u bausowa; 1654 Bohusowa ves; 1723 rychtář Bohousovský; 1836 Bohausow. Jméno Bohousová vzniklo někdy okolo roku 1500 z osobního jména Bohusa a má již z té doby tvar určitý Bohusová (mějte na mysli ves). Nepřesnou výslovností vznikl z něho tvar Bousová a z toho mylnou analogií Bausová. Kontaminací tvarů Bohušová a Bousová vznikl v 18. století tvar Bohousová, a ten žije dodnes."(str. 112)

V knize J.F. Křivohlávka se o této vsi píše následující:
" První zmínka 1514, panství Brandýs nad Orlicí, správný okres Žamberk a Rychnov nad Kněžnou. Nevelká obec Bohousová se nachází na levém břehu Divoké Orlice nedaleko litického hradu. ... Podle dochovaných písemných dokladů byla založena v průběhu druhé poloviny 15.století. Pojmenování vsi je odvozeno od os.jm. Bohusa, což byl zřejmě její lokátor. ... V. polovině 16.století byla ves připojena k brandýslému panství, s kterým sdílela osudy až do zániku patrimoniální správy. Od roku 1850 se stala samostatnou a samosprávnou obcí. ... ."(str. 87) Dále následuje popis pečeti, která je poprve doložena v roce 1834 (pravděpodobně je o 40 let starší).

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR je dostupné vyhledávání archivních fondů a sbírek v České republice, http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx . Na dotaz "Brandýs nad Orlicí" se zobrazí několik výsledků, jedním z nich je i archiv města Brandýs n. Orlicí. Jeho časový rozsah je 1483-1945(1959), je však nepřístupný. Je uložen v Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí, kam byste mohl také v případě dalšího zájmu směřovat Váš dotaz. Informace a kontakty na archiv naleznete na webové adrese http://www.vychodoceskearchivy.cz/ . Dále byste mohl kontaktovat město Brandýs nad Orlicí, zda nemá kroniku, která by Vám mohla podat potřebné informace, http://www.mesto-brandys.cz/ .

Použitá literatura:
* PROFOUS, Antonín; SVOBODA, Jan; ŠMILAUER, Vladimír. Místní jména v Čechách : jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd.. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1949-1960. 5 sv.

* KŘIVOHLÁVEK, Jan F. Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí. Vyd. 1.. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005. 384 s. : il. (některé barev.), erby, faksim. ISBN 80-86845-25-7.

* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze : J. Otto, 1888-1909. 28 sv.

Záznam publikací dohledáte prostřednictvím online katalogu NKC na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.04.2009 15:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu