občanský průkaz

Text dotazu

Dotazuji se na právní vývoj směřující k zavádění občanských průkazů na území dnešní ČR. Podle dostupných údajů byl občanský průkaz zaveden v roce 1919, ale tenkrát ještě k dobrovolnému užívání. Povinné legitimování bylo údajně zavedeno až za nacistické okupace 17. března 1939 nařízením říšského protektora. Je tomu skutečně tak? Zajímá mě například i to, jestli ve filmech, které se odehrávají v době první republiky, tak dochází k historickému omylu, když tam policie legitimuje osoby na ulicích, neboť občanské průkazy do r.1939 měly být jen dobrovolné.

Odpověď

Dobrý den, vaše informace jsou zcela správné. Všeobecná občanská legitimace byla opravdu za první republiky zavedena, ale její zřízení nebylo povinné. Průkaz sloužil ke snadnějšímu prokazování totožnosti nositele. Všeobecná občanská legitimace byla zavedena Vládním nařízením č. 481/1919 Sb. Znění vládního výnosu zasíláme v příloze (text zákona pochází z databáze ASPI - automatizovaný systém právních informací - dostupný v Referenčním centru NK ČR). Všeobecnou občanskou legitimaci z roku 1926 si můžete prohlédnout na internetových stránkách:
http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/prukazy/Vseobecna_obcanska_legitimace_(1926).pdf

Povinnost vlastnit průkaz totožnosti tzv.kennkartu vznikla za Protektorátu Čechy a Morava.  Nařízení o povinnosti vlastnit průkaz totožnosti vydal 17.
března 1939 říšský protektor Konstantin von Neurath. Podobný dokument byl v té době již zaveden a užíván v Německu. Kennkarta je k nahlédnutí na
stránkách:
http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/prukazy/Vseobecna_obcanska_legitimace_-_Kennkarta.pdf

Po skončení druhé světové války opět vstoupil v platnost zákon z roku 1919.
K jeho zrušení došlo v roce 1948, kdy byl vydán nový zákon o občanských průkazech (198/1948 Sb.). Text zákona je taktéž součástí přílohy. Tímto zákonem byly v Československu zavedeny povinné občanské průkazy.

Občanským legitimacím se věnují následující internetové stránky:
* http://www.scanzen.cz/dobove-dokumenty/prukazy/vseobecna-obcanska-legitimace
* http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0020_00.htm
* http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0802-117-118.pdf
* http://iuridictum.pecina.cz/w/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_pr%C5%AFkaz

I za první republiky nejspíše docházelo k prověřování totožnosti osob.
Všeobecná občanská legitimace toho ověřování pouze značně usnadňovala. Na otázku, zda dochází ve filmech vyrobených do roku 1939 k omylu, když četník legitimuje osoby na ulici, bohužel nedokážeme odpovědět. Obrátit se můžete například na spolky a organizace, které se věnují historii četnictva:
Klub policejní historie Brno:
http://www.cetnictvo.cz/cetnictvo/cetnictvo.htm
Muzeum Policie ČR: http://www.policie-cr.cz/muzeum-policie.php
Odborníci na tuto problematiku by Vás mohli informovat, jakou činnost četníci v daném období běžně vykonávali.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 13:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu