Občanský kalendář

Text dotazu

Prosím o pomoc při navrácení jména Jan Nepomucký do občanského kalendáře. Býval uveden a den 16.května, bohužel ho nahradil Přemysl. Máme v rodině i mezi přáteli několik mužů toho jména, jsou ale nuceni držet svůj sváteční den 24.června, kde se nachází Jan Křtitel. Jméno Jan patří mezi nejoblíbenější, na rozdíl od ostatních známých jmen je mu věnován jen jeden den. Neznám, kdo má pravomoci toto upravovat a měnit. Děkuji předem

Odpověď

Dobrý den,

na podobný dotaz jsme již v rámci služby Ptejte se knihovny odpovídali, viz náš archiv - https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/tvorba-kalendaria-kdo-urcuje-kdy-ma-ktere-jmeno-v-kalendari-svatek/.

Od roku 1991 se na vydávání kalendářů v ČR vztahuje zákon o neperiodických publikacích č. 106/1991 Sb. a jeho novela č. 37/1995 Sb. V zákoně se neuvádí žádná podmínka pro podobu jeho obsahu, tj. jeho obsah, jmenná část, nepodléhá žádnému posuzování, schvalování apod. Vydavatel kalendáře je ovšem podle zákona č. 245/2000 Sb. povinen respektovat státní svátky, ostatní svátky, významné dny a dny pracovního klidu.
Z toho vyplývá, že kalendáře mohou vydávat různé obchodní organizace splňující zákonem vyjmenované podmínky, aniž by jména uváděná v kalendáriu podléhala nějakému obecně závaznému schvalování.
V praxi to vypadá tak, že většina vydavatelů používá civilní, občanský kalendář z počátku 90. let, který event. doplňuje na některém datu dalším jménem, např. podle některých kalendářů starších, církevních apod. Nejde ovšem o žádnou obecně závaznou úpravu, ale pouze o realizaci záměru konkrétního vydavatele, který bývá omezen na okruh uživatelů, kteří si kalendář opatřili. Tato situace však vyvolává v určité části společnosti jisté rozpaky až rozhořčení, např. v situaci, kdy si rodiče pro své dítě zvolí u nás neobvyklé jméno a byli by rádi, kdyby se objevilo též v kalendáři. Je samozřejmě možné nějakého vydavatele o změnu v kalendáři požádat a i kdyby vydavatel souhlasil, není tím zaručeno, že tato změna vejde v obecnou známost a budou se jí řídit i ostatní vydavatelé.

Použité zdroje:

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. 917 stran. ISBN 978-80-200-2656-9.

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2006. s. 90. ISBN 978-80-200-1349-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3366c140-cc6a-11e5-aabf-005056825209.

Kromě výše uvedených příruček jsou zajímavé informace ohledně kalendářů dostupné i na internetových stránkách, např.:

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmeniny
* https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/131216/Books_2010_2019_067-2014-1_6.pdf?sequence=1
* https://www.kalendar.eu/kalendar-jmen.php?CZK1-%C4%8Desk%C3%BD_jmenn%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
* https://kalendar.beda.cz/porovnani-kalendaru

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.05.2020 10:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu