Občané izraelitského vyznání v obcích Loučeň,Studce,Mcely a Jíkev

Text dotazu

Dobrý den.Zajímaly by mne podrobnosti o občanech
izraelitského vyznání,kteří se usadili v obcích Loučeň,Studce,Mcely a Jíkev
v nymburském okrese.V soupisu poddaných z roku 1648 jsou již
vzpomínáni.Zejména by mne zajímal jejich stav,případně specifikace živnosti
nebo jejich další osud.Ke které ŽNO patřli a kde byli pohřbíváni.

Odpověď

Dobrý den,
podrobnější popis osob židovského vyznání žijících ve Vámi uvedených obcích jsme nalezli pouze v knize "Mcely 1252 - 2002". O Židech, kteří zde žili, se v knize můžete dočíst následující:
"Patent císaře Josefa II. o náboženské toleranci zlepšil předchozí možnosti pro to, aby se ve Mcelích usadilo i několik rodin podnikavých Židů. Již roku
1713 byl ve Mcelích evidován židovský kramář a řezník a od roku 1793 tam žila rodina kramáře Pollaka a rodina podomního obchodníka Chitze. Roku 1825 přichází z Dětenic nový nájemce panské palírny, výčepu a draslárny Izák Nohel s rodinou a usazuje se v nové panské vinopalně na návsi. Po roce 1820 si Pollakové v pronajaté části domu kupce Jana Petrtýla přímo proti faře otevírají koloniál a provozují sklenářskou živnost. V polovině předminulého století tak žilo ve Mcelích ve stovce popisných čísel 564 katolíků, 24 evangelíků a 12 izraelitů. Tím byla narušena předchozí náboženská jednotlivost"
(DUDEK, František. Mcely 1252-2002. 2. upr. vyd.[Nymburk] : Pro Svazek obcí Svatojiřský les vydal Vega-L, 2006. s. 32.) Kniha obsahuje také samostatnou pasáž o židovské rodině Pollakových (str. 80).

Zmínky o Židech v jiných Vámi uvedených obcích se nám bohužel podařilo nalézt již pouze kusé:
Kniha "Loučeň a Thurn Taxisové" uvádí jména židovských obyvatel, kteří byli odvlečeni za 2. světové války do koncentračních táborů. V té době žila v Loučni rodina Fischerových (Kurt Fischer a Emilie Fischerová) a ve Studci Krausovi (Zikmund, Anna a Eliška).
(MAREČEK, Zdeněk. Loučeň a Thurn Taxisové : pohledy do doby minulé i nedávné. Nymburk : Vega-L, 2006, c1998.)

Přehled osob židovského vyznání, kteří zahynuli za druhé světové války, nabízí také publikace:
*  Oběti druhé světové války v okrese Nymburk 1939-1945 : jmenný seznam.
Nymburk : Okresní úřad, [1995].
(kromě výše uvedených rodin je zde zmíněna rodina Polákových (Pollakových - Max a Alberta) z obce Mcely)

 
Se svým dotazem se určitě zkuste obrátit na Polabské muzeum - Nymburk, které sídlí v budově bývalé synagogy a mimo jiné nabízí expozici k dějinám Židů města a jeho okolí. Kontakt: http://www.polabskemuzeum.cz/nymburk/kontakty

Prostudovat můžete i další publikace uvedené v literatuře výše uvedených knih, jež v některých případech nemáme v Národní knihovně ČR k dispozici.

Podrobnější informace ovšem bude patrně možné získat pouze archivním pátráním v židovských matrikách, soupisech židovského obyvatelstva apod.
viz
* http://www.toledot.org/jewishgen-cz.html#famil
* http://prameny.euweb.cz/matriky.htm


Knihy, které Vám mohou pomoci udělat si obecnou představu o dějinách a situaci židovského obyvatelstva na území Čech:

* KRATOCHVÍL, Jan. Židé v Čechách a na Moravě = Jews in Bohemia and Moravia . [Česko : s.n., 2008?]. ISBN 978-80-254-2339-4.
* Židé v Čechách ... : sborník příspěvků ze semináře konaného ... Praha :
Židovské muzeum v Praze, [2007]-
* PUTÍK, Alexandr. Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. I, Od počátků po emancipaci. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2005. ISBN 80-86889-00-9.
* PEKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě.  2., přeprac. a rozš.
vyd. Praha : Sefer, 2001. ISBN 80-85924-33-1.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2012 14:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu