numerologie

Text dotazu

Prosím chtěla jsem se zeptat proč jsou štastná nebo neštastna čísla 7 13 21 proč zrovna tyhle? díky za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, číselné symboly představují určitý smysl, myšlenku nebo význam, které lze jinak obrazně vyjádřit jen velmi obtížně. Víra ve skrytý význam čísel sahá hluboko do minulosti. Symbolika a význam čísel se často pojily s přírodními zákonitostmi, náboženstvím, vědou apod.
Číslo 7 má téměř ve všech kulturách charakteristickou symbolickou hodnotu. Což je velmi zvláštní, protože v matematice toto číslo žádnou roli nehraje. Sumeřané a Bybyloňané ji díky existenci 7 planet považovali za posvátné číslo. V klínovém písmu znak pro 7 znamená zároveň hojnost a úplnost. Zvláštní symbolický charakter 7 snad souvisí i se skutečností, že je součtem čísel 3a 4. Rozdělení 7 na 3 a 4 nalezneme již na rytinách a jeskynních malbách z doby kamenné. 7 čar nebo bodů je zřetelně rozděleno do skupin po třech a čtyřech. Mnohé napovídá tomu, že toto rozdělení do skupin souvisí s 3 měsíčními fázemi a 4 světovými stranami. V raných obdobích lidstva se do dvou skupin dělilo také 7 planet. Takzvaná "světla", Slunce a Měsíc, byla zařazena do trojice s velmi jasně zářící Venuší. Čtyřčlennou skupinu tvoří Mars, Merkur, Saturn a Jupiter. Podle hlubšího výkladu spočívá posvátnost 7 ve faktu, že Bůh, který se projevuje v 3 , se spojuje s "číslem světa" 4. V křesťanství se zválštní charakter 7 zakládá na tom, že Bůh po šestidenním tvoření světa sedmého dne odpočíval....
Symbolický význam čísla 13 se v různých kulturách liší. V žádném případě není jen nešťastným číslem. Babyloňané ji sice spojovali s bohem podsvětí Nergalem, pro různé východní národy však byla i šťastným číslem a ohlašovala nové aktivity. Židé ji považovali za posvátné číslo. Ve Starém zákoně je uvedeno 13 měst, která získal rod Áronův. 13 let stavěl Šalamoun palác. Brána chrámu byla široká 13 loktů. Ve 13 letech se židovský chlapec stává dospělým, tj. zodpovědným za plnění náboženských povinností. V Tarotu je kartou s číslem 13 "Smrt". Smrt však neznamená jen konec, ale také nutný přechodný stupeň do nové existence nebo konečné vysvobození z koloběhu zrození...
Číslo 21 se skládá ze dvou čísel s širokou symbolickou platností (3x7), což mu propůjčuje zcela zvláštní charakter. Ve Starém zákoně se objevuje 21 dokonalostí moudrosti. Postavu uprostřed tarotové karty s číslem 21 lze vyložit jako dokonalého člověka, který skládá svůj hold 4 představitelům elementů světa. 21 jako číslo dne narození svému nostieli zaručuje světské a duchovní úspěchy.

Výklad dalších čísel a podrobnější informace naleznete např. v publikaci:
WERNER, Helmut. Lexikon numerologie a mystiky čísel. Praha: Pragma, 2000. 255 s. ISBN 80-7205-668-9.

nebo v dalších publikacích:
* KURTH, Hanns. Numerologie : magie a mystika čísel. Praha : Ikar, 2004. 223 s. ISBN 80-249-0304-0.
* WALEK, Milan. Numerologie v praxi : tajná řeč čísel. Olomouc : Poznání, 2007. 157 s. ISBN 978-80-86606-61-3.
* KOVAN, Dawne. Tajemství numerologie. Praha : Svojtka & Co., 2004. 224 s. ISBN 80-7352-125-3.
* DUVAL, M. Abeceda numerologie. [Praha : IDM, 1996]. 207 s. ISBN 80-238-2013-3.
* COTT, Jonathan. Magie čísla třináct : třináct v numerologii. Praha : Ivo Železný, 2002. 127 s. ISBN 80-237-3706-6.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 09:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu