Noviny z roku 1910

Text dotazu

Hledám noviny z roku 1910 "Verkehrs- und Industrie
Zeitung", nebo "Metallarbeiter". Podle útržku novin z té doby byly
pravděpodobně vydávány ve Vídni. Dále by mě zajímalo, jestli je možné najít
v některé knihovně "Kovářské listy", "Zemědělské listy", "Venkov". Jedná se
mi o to, že podle nalezených dokladů, naše rodinná firma v těchto novinách
inzerovala. Chystáme ve spolupráci s obecním úřadem výstavku o firmě, která
tehdy prodělávala rychlý rozvoj a proto hledám materiály, kterými bych mohla
doplnit potřebné informace. Děkuji za sdělení, jestli mohu ve Vaší knihovně
najít potřebné a nebo do které knihovny bych se mohla obrátit. Dál bych
chtěla požádat, zda by bylo možné v novinách hledat a případně necht
zhotovit fotokopii.

Odpověď

Dobrý den,
většinu Vámi zmiňovaných periodik má Národní knihovna ČR ve svých fondech.
Záznam o novinách Verkehrs- und Industrie Zeitung, vydávaných ve Vídni od roku 1909, naleznete v Naskenovaných katalozích: http://katif.nkp.cz/ ( Generální katalog I, US - VOGŠ, VERHAL - VERNH, číslo lístku: 534,
signatura: Pb 63).
Kovářské listy jsou k dohledání ve stejném katalogu (Generální katalog I, LENIS - LUCH, LISTY K - LITTEL, číslo lístku: 28, signatura: 54 D 1994.
Vybrané svazky periodik si můžete objednat pomocí formuláře "Objednat titul", který je umístěn nad naskenovaným lístkem. Svazky Vám budou během 2
- 3 hodin vyexpedovány do Všeobecné studovny NK ČR.
Pro objednávání svazků (maximálně 10 svazků) do Všeobecné studovny nemusíte být čtenářkou Národní knihovny, pro přístup ke svazkům je ovšem registrace v NK ČR nutná (cena roční registrace = 100,- Kč + 10,-Kč zřízení čtenářské legitimace).
Zemědělské listy již Národní knihovna digitalizovala. Ročníky 1896 až 1914 jsou přístupné v systému Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do?lang=cs. Jelikož se ovšem jedná o ročníky, které podléhají autorskému zákonu, jejich prohlížení a tisknutí je možné pouze v Referenčním centru NK ČR:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm. V Naskenovaných katalozích je možné noviny dohledat v Generálním katalogu I, LENIS - LUCH, LISTY K - LITTEL, číslo lístku 361.
Pod názvem Venkov vycházela na počátku 20.století dvě periodika:
* Venkov. Orgán České strany agrární (1909 - 1945) - v Národní knihovně digitalizováno a půjčováno jako mikrofilm. Záznam a možnost objednání naleznete v Online katalog Národní knihovny NK ČR:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc .
* Venkov. Ústřední list Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu - Naskenované katalogy: http://katif.nkp.cz/  - Generální katalog I., US - VOGŠ, VELF - VERA, číslo lístku: 930, signatura: 54 A 2280.

Pokud znáte přesné citace článků (inzerátů), můžeme Vám kopie zhotovit na zakázku. Materiály vydané před rokem 1935 jsou v Národní knihovně kopírovány v ochranném režimu. Jedna černobílá strana A4 je účtována 5,- Kč, černobílá strana A3 = 10,- Kč. K ceně kopií je, v případě objednání kopií přes Referenční centrum NK ČR, účtován příplatek za přípravu předloh (= 30,-Kč), balné (35,- Kč) a poštovné ( dle váhy zakázky a ceníku České pošty s.p.).
Více informací naleznete v Ceníku placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_cenik.htm )

Pokud potřebujete listovat jednotlivými svazky a články (inzeráty) dohledávat, můžete kopie objednat přes formulář pro reprografické služby ve Všeobecné studovně NK ČR, poté, co si konkrétní články sama vyberete.
Pokud byste články potřebovala pro jinou, než osobní potřebu, je třeba vyřešit autorská práva s Oddělením P.R. a marketingu NK ČR:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odbor_uk.htm.
V souladu s autorským zákonem č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č.
121/2006, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, jsou kopie zhotovené NK ČR určeny pouze ke vzdělávací, výzkumné a osobní potřebě objednavatele.

Z Vašeho seznamu nevlastní Národní knihovna ČR pouze periodikum Der Metallarbeiter. Fachblatt für Spängler (Klempner), Broncearbeiter, Gürtler....
V ČR nabízejí zmíněné noviny následující knihovny:
ABA010 [Národní muzeum - Knihovna Praha] roky: 1888;
ABE311 [Národní technické muzeum Praha]roky:
1876,79-87,89-94,1896-1906,08-09,11,13;
BOA001 [Moravská zemská knihovna Brno roky: 1907-08;
BOE303 [Moravská galerie Brno] roky: 1884-87;
OPB001 [SZM - Slezský ústav Opava] -- sign. H 668, roky: 1908-12;
PNE303 [Západočeské muz. v Plzni] roky: 1887; (viz. Souborný katalog ČR -
Seriály: http://sigma.nkp.cz/F/ )

Ročník 1910 vlastní, jak se zdá, pouze Slezský ústav Opava.

Národní knihovna má k dispozici pražské noviny: Metallarbeiter. Organ des Matallarbeiterbandes in der Cechoslowakischen Republik, které vycházely od roku 1919 do roku 1935 (Naskenované katalogy: Generální katalog I > Marx - Mik >  Messo-Meul, číslo lístku: 274).

Ve Vídni ovšem vycházela i další periodika, která obsahovala název Metallarbeiter. Viz. Generální katalog Österreichische Nationalbiblithek:
http://www.onb.ac.at/kataloge/index.htm .
(Jsou to například periodika:
Oesterreichischer Metallarbeiter. Verbands-Organ der in der Eisen-, Metall- und Edelmetall industrie beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen Oesterreichs. - Wien, (Hollinek) 1891-1934. ; Verbandstag der Metallarbeiter Österreichs. Wien 1902- ; Metallarbeiter-Zeitung. Zentralorgan des Verbandes christlicher Eisen- und Metallarbeiter Oesterreichs. Wien.1908-34 )

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.08.2008 15:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu