Noviny vycházející za socialismu

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dobrý den. Zabývám se hledáním jakékoli publikace,
která se týká Rudého práva od roku 1945 do roku 1951 či deníku Svoboda
(vydávalo ho KV KSČ v Praze) v letech 1958-1967. Také by mi pomohla
publikace týkající se obecně stranického tisku v letech 1945-1968. Snažím se
vyhledat všechny články od Miroslava Karného, který v té době v těchto
novinách publikoval. Zatím jsem o tom nic nenašla. Bylo by současně velmi
nápomocné, kdyby existovala nějaká bibliografie článků Rudého práva a
Svobody nebo by bylo skvělé, kdyby existoval soupis zkratek jmen autorů těch
článků. Za každou informaci budu velmi vděčná. Klidně i na odkaz na někoho
povolanějšího, nebo cokoli... Těším se na Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď na Váš dotaz. Obecně Vám pro vyhledávání české literatury můžeme doporučit Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, báze obsahuje záznamy české literatury od roku 1900 a průběžně jsou doplňovány i záznamy starších dokumentů), obecnou článkovou bibliografii, která je od roku 1991 volně dostupná v bázi ANL (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), v letech 1953-1990 vycházela v tištěné podobě a období 1945-1952 je zpracováno ve formě kartotétky.  V ČR také existuje i řada specializovaných bibliografií, které obsahují informace o článcích i monografiích, vzhledem k Vámi zpracovávanému tématu bychom Vám doporučili využít např. Bibliografii české literární vědy (http://www.ucl.cas.cz/katalog.html), Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR v.v.i. (http://biblio.hiu.cas.cz) nebo článkovou databázi Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
(http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=USDC).
Odkazy na další oborové bibliografie naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_bb.htm.

O Rudém právu vyšlo v minulosti několik jubilejních knih, je možné že obdobné publikace byly vydány i o deníku Svoboda, pro jejich vyhledání můžete použít bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):
* DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 232 s.
* DOLEJŠÍ, Vojtěch. Třicet let bojů za socialismus : z historie  Rudého práva. Praha : Svoboda, 1951. 146 s.
* Svědek a bojovník : 50 let Rudého práva. Praha : Svoboda, 1970. 414 s.

Bibliografii článků vydaných v Rudém právu či ve Svobodě jsme nenalezli, mezi lety 1957-1986 pouze vycházel "Soupis nejdůležitějších politických...":
* Soupis nejdůležitějších politických dokumentů a článků uveřejněných v Rudém právu v roce ... Brno : Státní vědecká knihovna, 1957-1986. (Výběrové seznamy Univ. knihovny v Brně). Jmenný, místní, tematický a chronologický rejstřík.

Rudé právo i Svoboda byly excerpovány pro výše zmíněnou článkovou bibliografii "Články v českých časopisech", která vycházela v tištěné podobě v letech 1953-1990. Domníváme se proto, že část vydaných textů Miroslava Kárného byste mohla nalézt pomocí této článkové bibliografie. Bibliografie vycházela každý měsíc, pro období 1958-1967 jsou součástí bibliografie i autorské rejstříky, a to buď měsíční nebo roční. Kompletní přehled rejstříku pro tuto bibliografii naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ccc_rejstriky.htm. Bibliografie "Články v českých časopisech" je dostupná v Referenčním centru NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) na základě platného čtenářského průkazu nebo denní vstupenky, měla by však být i ve fondech krajských knihoven (jejich přehled je např. na http://www.knihovny.cz/kde-je-moje-knihovna/adresare).  Bohužel nedokážeme určit, zda byly pro bibliografii popisovány z Rudého práva a Svobody všechny články, které se v konkrétním čísle nacházely. I v současné době existují různé míry úplnosti popisu periodik pro bázi ANL, která je pokračováním této tištěné bibliografie, takže předpokládáme, že obdobný princip byl uplatňován i při zpracovávání této bibliografie.

Pro období 1945-1952 existuje Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952, která je dostupná v Referenčním centru NK ČR ve formě kartotéky (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm). U této bibliografie bohužel žádné autorské rejstříky neexistují, pokud se ve svých článcích věnoval např. politickým  nebo historickým tématům, pak byste si musela projít příslušné části kartotéky. I tato kartotéka je však výběrová a nemusí zde být uvedeny všechny články vydané v Rudém právu.

Rudé právo z let 1945-1951
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/363345) je přístupné v digitální knihovně Kramerius, pro potřeby vyhledávání jsou jednotlivé stránky "přečteny" pomocí metody OCR. Nově je v systému Kramerius možné vyhledávat v plném textu s omezením na konkrétní titul, např. Rudé právo.
Pole pro zadání dotazu naleznete u záznamu Rudého práva v levém navigačním sloupci, pokud zaškrtnete možnost "hledat v aktuálním titulu" vyhledávání proběhne pouze v naskenovaných stránkách Rudého práva. Plné texty stránek jsou přístupné pouze z počítačů NK ČR, ve výsledcích se však zobrazuje hledané slovo v kontextu několika slov, takže je možné do určité míry určit, zda je vyhledaná stránka pro Vás relevantní. U části digitalizovaných dokumentů byly originální předlohy z nichž vznikly digitální kopie ve špatném fyzickém stavu, což můžete velmi ovlivnit kvalitu "přečteného"
textu. Při vyhledávání je také nutné kombinovat různé tvary zadávaných slov (systém nepodporuje flexi ani zadávání dotazu pomocí zástupných znaků). Rudé právo nabízí ve svém digitalizovaném Archivu časopisů i Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. (http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo),
přístup k plným textům není omezen.

Předpokládáme, že máte na mysli historika a novináře Miroslava Kárného (1919-2001). Jeho další texty, nejčastěji věnované židovské problematice, je možné vyhledat i ve výše zmíněných článkových databázích ANL, Bibliografii české literární vědy, Bibliografické bázi HÚ AV ČR a článkové databázi ÚSD AV ČR.  V těchto databázích je uvedeno několik nekrologů a životopisných článků o M.Kárném, součástí jednoho ze vzpomínkových článků je také výběrová bibliografie prací M.Kárného od roku 1971. Několik článků M.Kárného je též možné nalézt v tištěné České literární bibliografii:
* KUNC, Jaroslav. Česká literární bibliografie 1945-1963. Praha : St.
knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1963-1968. 4 sv.

Pro identifikaci novinářských šifer můžete využít několik slovníků, pseudonymy uvádí u jednotlivých spisovatelů také Lexikon české literatury:
* TAUŠ, Karel. Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. II. opravené vyd. Blansko : Nakladatel Karel Jelínek, 1947. 829 s.
* PROCHÁZKOVÁ, Marie. Autorské šifry v českých časopisech 1959-1964.  Praha
: Státní knihovna ČSSR, 1965. 758, [1] s.
* VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře : (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.).  Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 1540 s.
* Lexikon české literatury. Praha : Academia, 1985-2008. 7 sv.


O československém stranickém tisku z období 1945-1968 jsme bohužel žádnou publikaci nenalezli, část informací byste snad mohla získat z knihy J.Kubíčka. Pro vyhledání další literatury na toto téma Vám doporučujeme prověřit všechny výše zmíněné oborové bibliografie, dokumenty na toto téma by také mohly být obsaženy v databázi KKL zaměřené na knihovnictví (http://sigma.nkp.cz/cze/kkl).
* KUBÍČEK, Jaromír. Padesát let komunistického tisku na Moravě. Brno : Blok, 1974. 217, [2] s.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 11:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu