Novinová produkce v Praze 19. století

Text dotazu

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné někde zjistit seznam novin /deníky, týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky) celonárodního ale i lokálního zaměření/, která byly vydávány na území Prahy v 19. století se stručnými anotacemi, přibližným nákladem a případnými odkazy na stav digitalizace, resp. zpřístupnění v rámci knihovní a archivní sítě. Kromě česky psaných míním i německy psané (např. Prager Tagblatt, Prager Zeitung atd.). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je nesmírně zajímavý a stejnou mírou také klade vysoké požadavky na zpracování odpovědi.  19. století je velmi široké časové rozpětí. Níže se Vám pokusíme co nejpřesněji popsat jak postupovat při dohledávání periodik.

Určitě doporučujeme využít Českou retrospektivní bibliografii od počátku do roku 1918, která Vám bude velkou pomocnicí.

•         KUBÍČEK, Jaromír a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 1, Noviny České republiky od počátku do roku 1918 (CERBI N1). Část 2, Přehledy, rejstříky. Brno: Lector Benevolus, 2008. 249 s. ISBN 80-86249-26-3. 

 

•         KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Část 2, Přehledy, rejstříky. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. 466 s.ISBN 80-86249-26-3

 

Žádnou bibliografii, která by končila přesně rokem 1900, jsme nenalezli, bude tedy třeba ty tituly, které vycházely až po tomto roce, vyfiltrovat.

Jeden díl této publikace mapuje noviny a druhý časopisy.

Každá bibliografie má svazek/svazky, obsahující jednak přehledy a rejstříky a jednak bibliografie, v kterých naleznete stručné informace o daném titulu, spolu s odkazy na instituce, v kterých se dokumenty nacházejí. 

Vás bude jako první samozřejmě zajímat místní rejstřík s přehledem vydavatelů, v kterém naleznete pod heslem Praha množství periodik. Rejstřík je řazen abecedně, podle vydavatele. 

Pro přibližnou orientaci – v rejstříku novin se jedná o celých 20 stran pouhého seznamu periodik. V přehledu časopisů jde o 60 stran.

Pro více informací o jednotlivých titulech dále stačí jen otevřít druhý svazek – bibliografii, kde naleznete kompletní seznam novin a časopisů, vydávaných v Praze, právě s onou stručnou anotací.

Naleznete tam informaci o vydavatelích, místě vydání, období vycházení, o periodicitě a o přílohách naleznete v bibliografii.

 

Namátkou jsme vyhledali deník Prager Tagblatt, zde je přepis nalezeného záznamu v bibliografii:

Vyd. Heinrich Mercy; od 1. 1. 1898, č. 1: Henry Mercy Sohn [Wilhelm Mercy], Praha.

Roč. 1 (28. prosinec 1876, č. 0) – 43 (31. prosinec 1918, do č. 303) [44 (1. 1. 1919) – 64 (březen 1939)].

Deník; od 2. 1. 1900, č. 1: 2x denně (Abend Ausgabe, Morgen Ausgabe).

Pokračuje viz. CERBI N2/1507

NKP 52 C 98 (1876-1939)

KNM Z 33 D (1878-1939)

Třetí řádek od konce odkazuje na číslo záznamu v České retrospektivní bibliografii CERBI. Je uváděno v případě, že periodikum vycházela i po roce 1918.

Na posledních dvou řádcích jsou uvedeny sigly knihoven, které mají daná periodika ve svém fondu a signatury.

Seznam zkratek na začátku publikace Vám pomůže zjistit, která sigla patří ke které knihovně.

V tomto případě se jedná o Národní knihovnu (NKP) a Knihovnu Národního muzea (KNM).

 

Jen na základě tohoto již můžete využít katalogy daných knihoven a dokumenty si jednoduše vyhledat.    

•         http://portaro.eu/nmcentral/  - Souborný katalog Národního muzea

•         http://aleph22.nkp.cz/F/ - Katalog Národní knihovny

 

Bibliografie nemusí být nutně úplně kompletní, takže je vhodné jednotlivé informační zdroje kombinovat. Velmi užitečné také bude vyhledávat prostřednictvím Souborného katalogu ČR, který Vám dohledá, ve kterých dalších institucích se svazky nachází.

•         http://aleph.nkp.cz/F/

 

Pokud například vyhledáte Prager Tagblatt ve výše uvedeném katalogu, zjistíte, že se nachází ještě v Knihovně Akademie věd ČR a v Archivu hlavního města Prahy.  Navíc v záznamu naleznete odkaz na digitální knihovnu rakouské Národní knihovny, která má Prager Tagblatt celý přístupný na svém webu. Viz:

•         http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002766019&local_base=SKC  

•         https://www.lib.cas.cz/online-katalogy/ - Katalog Knihovny Akademie věd ČR

 

Digitální knihovna rakouské Národní knihovny se Vám jistě bude hodit ve více případech. Odkaz na web:

•         http://anno.onb.ac.at/them_einstieg.htm

 

Množství digitalizovaných periodik také samozřejmě naleznete v Digitální knihovně Kramerius.

•         http://kramerius.nkp.cz/

•         http://kramerius.mzk.cz/

 

Vyhledávat také můžete v databázi Periodik vydávaných v českých zemích Moravské zemské knihovny:

•         https://aleph.mzk.cz/F/

 

Může se stát, že na některý z titulů v žádném z online katalogů nenarazíte, nebo se nachází pouze v Národním konzervačním fondu a není tak běžně možné se k němu přiblížit. V tom případě doporučujeme vyzkoušet ještě online naskenované lístkové katalogy, v kterých je sice o trochu složitější vyhledávání, nicméně k dokumentu se můžete takto dostat – prostřednictvím tlačítka objednat u lístku. 

Katalog je řazen substantivně – vyhledává se tedy vždy podle podstatného jména – například České listy, vyhledáváme pod L.

•         https://retris.nkp.cz/Catalog

•         https://listky.mzk.cz/

 

Užitečným Vám může být i portál http://www.registrdigitalizace.cz/, který shromažďuje informace o všech dokumentech v ČR, které jsou digitalizované, nebo se k digitalizaci připravují.

 

Níže uvedeme ještě ukázku postupu při dohledávání dalšího namátkou vybraného pražského časopisu.

____________________________________________________________

Záznam v CERBI C1 - Socialistický monista:

Měsíčník pro šíření světového názoru na podkladě vědy.

Vyd. V. Adamec, Praha.

Roč. 1 (květen 1914, č. 1 – srpen 1914, č. 4).

Měsíčník.

NKP 54 F 28 258 (1914, č. 1-2)

KNM 88 B 51 (1914)

Dle tohoto záznamu se titul nachází v Národní knihovně a v Knihovně Národního muzea.

V online katalogu, Národního muzea jsme však záznam nenalezli a naskenované lístkové katalogy Národního muzea nezahrnují periodika.

V Národní knihovně sice knihovní záznam existuje, nicméně není zde záznam o exempláři. V tomto případě jsme využili naskenovaného Generálního katalogu I. a navíc fyzického lístkového katalogu Českých novin a časopisů v Hale služeb v Klementinu, kde jsme ovšem záznam se signaturou nenalezli.

Souborný katalog ČR, ani Databáze periodik MZK nám nenabídl žádný jiný záznam, proto naše bádání po titulu končí bezvýsledně.

Nezbývá než zkusit kontaktovat Informace v Hale služeb v Klementinu, zda je možné objednat titul dle signatury pomocí objednávky na lístku, či kontaktovat Oddělení časopisů Národního muzea, zda náhodou nebudou vědět více.

•         casopisy@nm.cz

 

Co se týče dohledání údajů o nákladech jednotlivých periodik, to je opravdový oříšek. V žádném z nám známých zdrojů jsme tuto informaci nenalezli.

Doporučujeme proto se obrátit na jednotlivé vydavatele, zda tyto údaje nearchivují, či se s dotazem obrátit prostřednictvím emailu na tyto instituce:

•         unie@unievydavatelu.cz

•         abccr@abccr.cz

 

Doufáme, že jsme Vám na Váš dotaz odpověděli dostatečně.

Držte se Česká retrospektivní bibliografie, bude pro Vás asi nejužitečnějším zdrojem. 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.06.2016 23:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu