Novelizované znění zákona o nadacích a nadačních fondech k roku 2016

Text dotazu

Prosil bych o platné znovelizované znění zákona č.227/1997 Sb.O nadacích a nadačních fondech.

Odpověď

Dobrý den,

Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. byl zrušen, resp. se zrušila veškerá jeho ustanovení, s výjimkou třetí až sedmé části upravující doplnění a změny některých zákonů.

1. 1. 2014 byl tento zákon v podstatě nahrazen novým Občanským zákoníkem č. 89/2012Sb.

V současnosti tedy řeší postavení nadací a nadačních fondů Občanský zákoník, konkrétně Část první - Obecná část, Hlava II, Díl 3, Oddíl 3, Pododdíl 2, § 306 - § 401, strany 65-86.

Plné znění Občanského zákoníku přístupné online zde:

Občanský zákoník [online]. In: 2012, s. 681 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/NOZ_interaktiv.pdf.
Je samozřejmě možné jej získat i v tištěné podobě:

* ČESKO. Nový občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. 320 s. Právo a management. ISBN 978-80-87974-01-8.
Níže uvádíme zdroje, které zároveň mohou posloužit jako praktické příručky usnadňující orientaci v nadačním sektoru v prostředí nového Občanského zákoníku z roku 2012:

* FRIŠTENSKÁ, Hana. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy [online]. In: Fórum dárců, 2013, s. 99. Dostupné z: file:///C:/Users/MAKRLIKOVAV/Downloads/1372261250_0_pruvodce-obcanskym-zakonikem-pro-nadace-a-nadacni-fondy_fd-(5).pdf (dostupná po zadání „Průvodce občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy“ do vyhledávače Google)
* PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU: se srovnávací tabulkou [online]. In: . www.elger.cz, s. 12. Dostupné z: http://www.elger.cz/nase-reseni/97srovnavaci-tabulka-nadace-&-nadacni-fondy.pdf
* JANIČKOVÁ, Kateřina. Zakládáme nadaci a nadační fond [online]. In: 2014. Dostupné z: http://zakonyvkapse.cz/clw-2013-zakladame-nadaci-a-nadacni-fond/
* SOJKOVÁ, Kristýna. NADAČNÍ FOND PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU [online]. 2014. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nadacni-fond-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-94584.html
 IŠUTKOVÁ, Dagmara a Radek VALACH. ZALOŽENÍ A ZMĚNY V NADACI VE SVĚTLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU [online]. 2013. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-a-zmeny-v-nadaci-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku-87968.html.


Pokud budete opět potřebovat poradit v oblasti práva a zákonů, můžete se obrátit například i na tuto e-mailovou adresu, kde by Vám měli rovněž pomoci: info@epravo.cz.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.05.2016 05:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu