Nové formy násilného chování

Text dotazu

Dobrý den,
prosila bych o pomoc. Doporučte mi prosím publikace týkající se tématu "nové formy násilného chování po internetu" jako je například kyberšikana, sexting, kybergrooming, pharming,sms spoofing atd.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Vámi zmíněné téma je v současné době velmi aktuální. České literatury k tématu je ovšem prozatím poměrně málo. Mnohem lépe je daná problematika zpracovaná v zahraniční literatuře.

Pro ukázku zde uvádíme některé publikace dostupné v Národní knihovně ČR (Online katalog NK ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

• ROGERS, Vanessa. Kyberšikana : pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. 1. vyd.  Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-984-2.
• ROGERS, Vanessa. Cyberbullying : activities to help children and teens to stay safe in a texting, twittering, social networking world. London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. ISBN 1-84905-105-4. (dostupná také v elektronické podobě v rámci databáze e-brary – pouze pro registrované uživatele NK ČR – viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104)
• VAŠUTOVÁ, Maria. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
• Dětská kybernetická kriminalita a sociální sítě : sborník příspěvků z konference. Jihlava : Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě, 2011.
• Kyberkriminalita a právo.  Praha : Auditorium, 2008. ISBN   978-80-903786-7-4.
• MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-419-2.
• MUSIL, Stanislav.  Počítačová kriminalita : nástin problematiky : kompendium názorů specialistů. 1. vyd. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. ISBN 80-86008-80-0.
• KONEČNÝ, Štěpán. Fenomén lhaní v prostředí internetu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5488-2.
 
Články (databáze ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících: http://aleph.nkp.cz/cze/anl):

• KROUPA, Pavel. S kyberšikanou mají budějovičtí žáci bohaté zkušenosti. Českobudějovický deník. č. 47 (20110225), s. 3.
• KOUBALÍKOVÁ, Sylvie. Fenomén lhaní v prostředí internetu. Československá psychologie. roč. 52, č. 3 (2008), s. 289-301. ISSN 0009-062X.
• LIDICKÁ, Jana.  Kyberšikana. Psychologie pro praxi. roč. 44, č. 3-4 (2009), s. 71-84. ISSN 1803-8670.
• MACHÁČKOVÁ, Pavla. Kyberšikana: ubližování bez hranic.  Psychologie dnes. roč. 13, č. 9 (2007), s. 50-53. ISSN 1212-9607.

Další vhodnou literaturu k tématu můžete dohledat v níže uvedených katalozích a databázích:

* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
* Naskenované katalogy NK ČR: http://katif.nkp.cz
* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc
* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz
* Katalogy Pedagogické knihovny J. A. Komenského: http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php


Jak již bylo řečeno, cizojazyčné literatury na dané téma bylo vydáno poměrně velké množství. Zahraniční literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org.  Využít můžete i vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/.

Zahraniční články k tématu je možné dohledat prostřednictvím online licencovaných databázích knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované)a databáze Google Scholar (http://scholar.google.cz/).

Ověřit fyzickou dostupnost konkrétní knihy či časopisu na území ČR můžete prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/cze/skc), Souborného katalogu ČR - seriály (http://aleph.nkp.cz/F/cze/skcp) a Jednotné informační brány (http://www.jib.cz).

V případě, že Vámi požadovaný článek či publikace není dostupná na území ČR, je možné zažádat o mezinárodní výpůjčku prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby (např. tato služba v NK ČR: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mmvsj.htm )

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2012 18:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu