nošení prstenu ve středověku

Text dotazu

Dobrý den, kdysi jsem četl v knize informaci o nošení prstenů ve středověku v Evropě. Zajímalo by mne, zda ženy nosily ve středověku prsten i na palci, neboť v této knize bylo psáno, že byl palec údajně považován za jediné místo, kde prsten nosily jen nevěstky. Můžete mi poskytnout informaci, která nošení prstenu na palci u žen potvrzuje nebo vyvrací?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo vyhledat informaci, která by jednoznačně potvrzovala či vyvracela, zda ve středověku na palci směly nosit prsteny pouze nevěstky. K odívání nevěstek se nám podařilo vyhledat to, že v každé zemi měly většinou předepsaný nějaký určitý konkrétní šat, kterým se lišily od počestných žen. (Dle našeho názoru je tedy možné, že v některé zemi, či zemích, se tento předpis vztahoval i na prsteny, které nevěstky nosily, ovšem o tom se nám nikde nepodařilo dohledat žádnou informaci.) Už ve středověku se nevěstky, podle knihy Středověk od Ludmily Kybalové, vyznačovaly větší mírou výstřednosti a nápadnějším líčením.
Dále se nám podařilo vyhledat, že se prsteny ve středověku nosily jednak na prstech a to i ve větším počtu na jednom prstě a to, co se nevešlo na prsty, nosilo se na růžencích, ozdobách k účesům, na věncích a čepcích. Z čehož by se dalo usuzovat, že se s velkou pravděpodobností nosily prsteny i na palcích, ovšem s jistotou to tvrdit nemůžeme. Specifikem pak byly prsteny biskupské, které se navlékaly na rukavice.
Prsteny ve středověku nosily široké vrstvy ve společnosti, od chudých po bohaté. Když neměli na jiné prsteny, nosili prsteny vyrobené z trávy.

Na internetové stránce http://www.medieval-rings.com/text_aboutrings.html se nám podařilo najít informaci, že ve středověku a renesanci nosili lidé všech vrstev prsteny z mnoha různých důvodů. Bylo běžně, jak zde již bylo zmíněno, nosit více prstenů na jednom prstě ruky. Podle těchto stránek středověké sochy a obrazy ukazují, že se nosily prsteny na horním kloubu prstu, je zde ale také uvedeno, že se nosily prsteny i na palci, na šňůrkách zavěšených na kloboucích a na řetízcích na krku. Nedokážeme ale říct, do jaké míry je tato stránka relevantním zdrojem.

Zdroje:

* Bibliografická databáze historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/
* http://www.vseomode.eu/snubni-prsteny-historie-a-tradice.html
* http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2011050001
* http://www.svatbysluzby.cz/historie-svatby-c6.html
* http://www.medieval-rings.com/text_aboutrings.html
* KŘÍŽOVÁ, Alena a kol. Ornament – Oděv - Šperk : Archaické projevy materiální kultury. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4963-5.
* WAGNER, Eduard. Středověk : Oděv . Zbroj . Zbraně : Doba předhusitská a husitská. 1. vyd. Praha : Aventinum, 2006. ISBN 80-86858-23-5.
* KYBALOVÁ, Ludmila. Středověk. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 80-7106-146-8.
* MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny ve středověku Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. ISBN 80-7028-160-X.
* http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.07.2012 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu