Normy ČSN

Text dotazu

Dobrý den,
existuje někde citace dokumentu, který by pojednával všeobecně o ČSN, nikoli o konkrétních normách?

Odpověď

Dobrý den, 

následující odkaz je o normách trošku do historie, viz http://www.unmz.cz/urad/historie-narodni-normalizace .

Další odkaz se týká  technických norem, Národní technická knihovna  www.techlib.cz/cs/83080-technicke-normy .

Další odkaz je na Wikipedii. Správnost sice nezaručujeme, ale je zde uvedena i literatura, určité vodítko by to mohlo pro Vás být. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSN .

Další odkazy: https://csnonline.unmz.cz/podminky/Licencni_podminky_CSNonline.pdf

http://www.hledat.com/web?ts=go&q=%C4%8Dsn

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma

Snad si něco z toho vyberete. Bohužel nic jiného se nám nepodařilo najít. Snad by stálo za to obrátit se na Národní technickou knihovnu www.techlib.cz , kde se spíše  normami zabývají nebo  na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který  byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem -  http://www.unmz.cz/urad/unmz Český normalizační institut byl totiž zrušen 24. 2. 2012 - Český normalizační institut byla státní příspěvková organizace, která byla v roce 2008 zrušena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ... 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.10.2015 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu