normohodiny

Text dotazu

Mám dotaz, zda-li ve firmě můžou být stanovené normy na pracovníka, který pracuje na tvářecích lisech - lisy k tváření plechů, plocháčů. Lisy se spouštějí ručně tlačítky pro každý zdvih.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití služeb Ptejte se knihovny.
 
V rámci normování spotřeby práce je možné stanovit normy výkonu či stanovit normy obsluhy několika strojů apod. Publikací k problematice normování je velká řada, většinou se ale jedná o knihy vydané před rokem 1989, ze kterých se stále ještě částečně čerpá, např.:
 
1) Technické normování výkonu ve strojírenské výrobě / J. Budík. -- 1. vyd.. -- Brno : Vysoké učení technické, 1971
Záznam v katalogu Národní technické knihovny je dostupný zde: http://bit.ly/TchDZ4
 
2) Výkonové normování na lisech / A. Sixta. -- 1951
Záznam v katalogu Národní technické knihovny je dostupný zde: http://bit.ly/TchXqF
 
Tvorbě výkonových norem a spotřeby materiálu rovněž napomáhají Sborníky normativů práce, jedná se o publikace z 60/70 let, které se využívají dodnes, jejich používání není nařízeno žádným právním předpisem viz podrobné informace zde:
 
Normativ je ukazatel, který v požadované formě a v určitém stupni závaznosti vyjadřuje žádoucí rozsah nebo kvalitativní parametry stavu nebo fungování prvků jednotlivých činitelů výrobní nebo nevýrobní činnosti (http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=65586&title=normativ&s_lang=2)
 
Při výpočtu normy času se musí volit správný druh výroby (kusová, sériová, hromadná) a dle toho volit odpovídající normativ,
zde uvádím příklad racionalizace práce - vícestrojové obsluhy:
 
Novější publikace, která tuto problematiku popisuje:
3) Lhotský, Oldřich. Organizace a normování práce v podniku. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 104 s. Lidské zdroje. ISBN 80-7357-095-5.
Obsah publikace je k dispozici zde:
http://toc.nkp.cz/NKC/200705/contents/nkc20051574096_1.pdf

Záznam v Souborném katalogu: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002317561&local_base=SKC
Dostupná ve fondu těchto knihoven:
[NK ČR Praha] -- prezenčně
[NK ČR - Knihovnický institut Praha] -- sign. Kfa 35.900
[ČVUT - Knih.Fak.stav.a Fak.arch. Praha]
[ČVUT - Knih. FD Praha]
[Moravská zemská knihovna Brno] -- sign. 4-1169.755
[PrF MU - Ústřední knihovna Brno]
[MU - Ekonomicko-správní fakulta Brno]
[JVK České Budějovice]
[Středočeská vědecká knihovna Kladno] -- sign. J 228713
[Vědecká knihovna Olomouc] -- sign. 2-004.128
[Moravskoslezská věd.knih. Ostrava] -- sign. H 74.468
[VŠB - TU Ostrava - Ústřední knih.] -- sign. 261926
[Studijní a vědecká knihovna Plzeň] -- sign. 392A34069
[ZČU - Knihovna Bory Plzeň] -- sign. BORKNV1759
 
Další užitečné odkazy související s normováním:
 
Normativy pracovních časů - ohýbání plechů na NC lisech
http://www.bancon.cz/pdf/ukazky/normativy_ukazka.pdf
 
Metody a techniky organizace a normování práce
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1017v993-metody-a-techniky-organizace-a-normovani-prace/?search_query=$issue=3I7
 
Kapacitní výpočty - kování na kovacích lisech
http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/PRO2/kov_kapacitni_vypocty.pdf
 
Pracovní inženýrství
http://lences.cz/skola/VUT_fast/Skripta/BV51-Pracovni%20inzenyrstvi%20%28E%29/M01-Pracovni%20inzenyrstvi.pdf
 
Centrum průmyslového inženýrství:
http://www.centrumpi.eu/Default.aspx?id=10&sub_id=0&pos=1
 
Školení stanovení spotřeby normy času a další:
http://www.tpvservis.cz/Portals/tpvservis/407-Normovani---normy.aspx
http://www.gradua.cz/katalog-kurzu/vyroba/normovani-prace.html
 
Software pro rychlejší kalkulace,přípravu zakázek, normování, evidence a sledování výroby
http://www.po-nor-ka.cz/odpovedi.html
 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

01.11.2012 14:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu