Norma výšek vedení

Text dotazu

Zajímá mne kolik je normovaná výška vedení nízkého napětí nad silnicemi I,II a III/třídy. Případně jakým předpisem se řídí.

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití našich služeb.
 
Podmínkami a způsobem navrhování venkovních vedení se střídavým napětím v rozsahu
od 1 kV do 45 kV včetně se zabývá norma Norma ČSN EN 50423-1. Svým obsahem
navazuje na ČSN EN 50341-1, kterou doplňuje a upravuje pro uvedený rozsah napětí.
Norma obsahuje obecné požadavky a postupy související s určením zatížení a způsobem
dimenzování jednotlivých prvků venkovních vedení. Konkrétní hodnoty a postupy jsou
uvedeny v NNA zpracovaných jednotlivými členskými zeměmi (ČSN EN 50423-3) a příslušné projektové specifikaci. Přehled zpracovaných NNA se uvádí v ČSN EN 50423-2.
 
 
Norma ČSN EN 50423-3 obsahuje souhrn NNA jednotlivých členských zemí dle přehledu uvedeného v části 2, které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení
vn od 1kV do 45 kV včetně. Norma doplňuje nebo pozměňuje požadavky uvedené v části 1
podle konkrétních národních podmínek. Obsahuje způsoby a určení klimatických zatížení
prvků venkovních vedení a mezní stavy. Stanovuje minimální vnitřní a venkovní vzdálenosti
mezi vodiči, vedeními a objekty. Určuje dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky
na mechanické elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků venkovních vedení.
 
Tyto informace jsem získala z databáze ČSN na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (viz http://csnonline.unmz.cz/default.aspx).
 
Níže uvádím přehled zdrojů dohledaných v prostředí Volného Internetu k tématu, který požadujete:
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-12-05.5901679267/view
http://www.chynov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5547&id=55713.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

23.12.2010 09:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu