Norma na výšku vedení telefonního kabelu nad pozemní komunikací

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych pomoct s dohledáním normy, která hovoří o "minimální" výšce vedení telefonického kabelu nad pozemní komunikací (silnicí I. a II. třídy), jestli nějaká existuje.

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služeb Ptejte se knihovny.
 
K Vašemu dotazu jsem vyhledala normu, ve které se o minimální výšce sdělovacího
vedení (spojovacího - sděl. vedení jednotné, telekomunikační sítě správy spojů) hovoří,
ale samozřejmě je nutné ji pečlivě prostudovat.  Jedná se o tuto normu: 
 
Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
ČSN 34 2100 Norma obsahuje předpisy, které platí pro nadzemní sdělovací vedení
s holými nebo izolovanými vodiči, závěsné a samonosné kabely, pro křižovatky a souběhy
 těchto vedení se silnicemi, dálnicemi, řekami, vodními plochami, dráhami a drážními
vedeními, vyjma křižovatek a souběhů se silovými vedeními, které řeší ČSN 34 1100.
Rozsáhlá norma (70 stran, 8 příloh) normalizuje zvlášť požadavky na vodiče, izolátory,
podpěry a další. Mimořádnou pozornost věnuje vzdálenostem nadzemního vedení
od země, budov a pod. a všem různým případům křižovatek vedení. Účelem normy je
nejen dosažení co největší provozní spolehlivosti, stálosti a životnosti. Norma obsahuje
v přílohách i návody k realizaci v některých speciálních případech (= správní ustanovení,
postup při vyžádání souhlasů a pod.). ČSN 34 2100 byla schválena 10.3.1977 a nabyla
účinnosti od 1.1.1979. Nahradila ČSN 34 2100 z 6.1.1964. "Změnou a)-2/1984" se
s účinností od 1.6.1984 provádí v normě změna dvou článků.
 
Tyto informace jsem získala z databáze ČSN na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví  (viz http://csnonline.unmz.cz/default.aspx).
 
Pokud Vám bude stačit do normy nahlédnout, můžete tak učinit z vyhrazených počítačů
ve studovně časopisů ve 3. NP budovy Národní technické knihovny (http://www.techlib.cz/cs/),  norma ČSN EN 34 2100 je přístupná v plném znění v elektronické formě v rámci databáze
ČSN online (viz https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx). Z licenčních důvodů bohužel
není možné normy tisknout ani jinak rozmnožovat. Více informací naleznete
 
Dále si lze normu prohlédnout v Moravské zemské knihovně (viz http://www.mzk.cz/studovny/foi/), či ve Vědecké knihovně v Olomouci (viz https://www.vkol.cz/hlavni-studovna) a v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava (http://knihovna2.vsb.cz/normy/).
 
Veškeré další informace naleznete přímo na stránkách knihoven, ve všech případech jsou normy přístupny pouze k prohlížení a vyhledávání, není možné je tisknout, kopírovat, nebo zasílat emailem.
 
Případně si normu můžete zakoupit či do ní za poplatek nahlédnout v Informačním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (https://www.unmz.cz/obecne/o-uradu/).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

05.01.2012 13:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu