Norimberský proces

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kolik bylo souzených a jaké byly kategorie zločinů?

Odpověď

Dobrý den,

obžalovací spis v hlavním (tzv. prvním) norimberském procesu pracoval se čtyřmi body obžaloby, jimiž byly:

1. spiknutí (v knize J. J. Heydeckera a J. Leeba Norimberský proces je obsah tohoto bodu rozveden následujícím způsobem: „účast v podobě vedoucích představitelů, organizátorů, podněcovatelů a spolupachatelů na šíření a provádění společného plánu nebo spiknutí, jehož cílem nebo doprovodným jevem bylo páchání zločinu proti míru, proti válečnému právu a proti lidskosti“)

2. zločiny proti míru (definovány hlavně jako porušení mezinárodních smluv a dohod, k němuž mělo dojit čtyřiašedesátkrát)

3. válečné zločiny („vraždění a týrání obyvatelstva obsazených území, přičemž je zdůrazněno střílení, věšení, zplynování, smrt hladem, systematické zneužívání těžké fyzické práce, plánovité stlačování na minimálním prostoru, nedostatečná hygiena, tělesné tresty, mučení a experimenty; k tomu přistupuje masové vraždění skupin určité rasy nebo národnosti, zatýkání či věznění bez soudního příkazu a nelidská vazba v koncentračních táborech“)

4. zločiny proti lidskosti (tento bod obžaloby byl rozšířením bodu 3. a zahrnoval dvě kapitoly: „Vraždění, vyhlazování, zotročování, deportace a další nelidské zacházení s civilním obyvatelstvem před válkou a během ní“ a „Pronásledování z politických a rasových důvodů“, vedle vyhlazování Židů do něj byly zahrnuty i zločiny proti jednotlivým osobám – např. zavraždění rakouského spolkového kancléře Dollfusse, sociálního demokrata Breitschfelda či komunisty Thälmanna).

Obžalovaných bylo 24 nejdůležitějších představitelů Třetí Říše a 6 organizací (říšská vláda, sbor politických vedoucích NSDAP, SS, Gestapo, SA, generální štáb a vrchní celení Wehrmachtu). Kompletní seznam souzených najdete ve zmíněné knize nebo volně na internetu např. ve Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces.  Po hlavním norimberském procesu se v letech 1945-1946 konalo ještě 12 tzv. „následujících norimberských procesů“.

Zdroj:

Heydecker, J. J. – Leeb, J.: Norimberský proces. Praha : Ikar, 2007.

Pro více informací doporučujeme publikace:

Heydecker, J. J. – Leeb, J.: Norimberský proces. Praha : Ikar, 2007.

Delpia, F.: Norimberský proces : poučení z historie. Praha : Slovart, 2009.

Irving, D.: Norimberk : poslední bitva. Praha : Naše vojsko, 2009.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.03.2014 09:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu