nonkognitivní vlastnosti

Text dotazu

Prosím o vysvětlení pojmu nonkognitivní vlastnosti
v psychologii. Našla jsem jen výčet kognitivních procesů (patří sem vnímání,
cítění, pozornost, představivost, fantazie, paměť..). Bohužel nonkognitivní
vlastnosti jsem nikde nenašla. Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den,

prohlédli jsme řadu odborných slovníků a publikací z oblasti psychologie, žádný zdroj však pojem "nonkognitivní procesy" nezmiňuje. Mezi psychické procesy, které představují děje, pochody, operace účastnící se na utváření mentální reprezentace (obrazů světa) a psychické regulaci, patří poznávací neboli kognitivní procesy a dále motivační, emoční (citové) a volní procesy.

Z toho tedy usuzujeme, že motivační, emoční a volní procesy patří mezi ty nonkognitivní (viz také např. nonkognitivní dimenze učení v disertační práci na adrese - http://is.muni.cz/th/120808/pedf_d/disertace_final.pdf , str. 15).

V literatuře (viz ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum; Nakladatelství a vydavatelství H+H, 1993. Str. 15. ISBN 80-7066-534-3) jsme se setkali také např. s rozdělením psychických procesů na poznávací procesy (vnímání, představy, fantazie, řeč a myšlení), procesy paměti (zapamatování, uchovávání a vybavení) a motivační procesy (citové a volní).

Použité zdroje:

* GILLERNOVÁ, Ilona a kol. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha : Fortuna, 2000. 79 s. ; 21 cm. ISBN 80-7168-683-2.

* KOHOUTEK, Rudolf. Základy psychologie osobnosti. Brno : CERM, 2000. 263 s. ; 21 cm. ISBN 80-7204-156-8.

* HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 774 s. ; 21 cm. ISBN 80-7178-303-X.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2011 15:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu