Nomenklatura

Text dotazu

Dobrý den,
co přesně znamená nomenklatura? Jaký je její smysl v knihovnách?
Děkuji za odpověď

Dotaz ze dne 1. 8. 2013 1:01 PM

Odpověď

nomenklatura - [lat. nomen claturo] - podle základní definice se jedná o seznam jmennázvosloví, (systematický) soubor názvů bez výkladu. Jednotlivé zdroje pak uvádějí i další definice a výklady, které souvisí především s oblastí, ve které je pojem nomenklatura užíván, nejčastěji se jedná o umění nebo vědu.
V jiném významu je pak pojem nomenklatura užíván v politologii, kde označuje byrokratickou elitu v komunistických systémech. Podle Slovníku spisovné češtiny (1994) se tento pojem užíval především v množném čísle, např. staré nomenklatury - systematizované, byrokratické společenské organizace. 

Universum - všeobecná encyklopedie:
1. obecný systém vědeckých odborných názvů podle mezinárodních pravidel (obzvlášť v chemii, fyzice, biologii)
2. v zahraničním obchodě je zbožová nomenklatura - seznam zboží, podle něhož je sledován export a import (např. SITC), popř.teritoriální nomenklatura - seznam zemí nebo regionů směrování vývozu a dovozu
3. v chemii - chemické názvosloví (IUPAC)
4. v politologii - byrokratická elita v komunistických systémech složená z nejvyšších představitelů stranického aparátu, vytvořená podle kádrové listiny sestavené komunistickou stranou
 
 
Všeobecná encyklopedie Diderot:
1. systém jmen či názvosloví v umění a ve vědě
2. v jazykovědě - názvosloví, na rozdíl od terminologie zahrnuje pouze názvy povahy substantivní pro objekty zkoumání (a jejich třídy), nikoli např. slovesa, adjektiva, názvy dějů
3. v politologii - byrokratická elita v komunistických systémech, vytvořená podle kádrové listiny sestavené komunistickou stranou. Jednalo se o nejvyšší představitele státního aparátu, kteří měli značnou moc navzdory tomu, že byli kontrolováni stranickým vedením. Znační privilegia (luxusní bydlení, příděl zahraničních valut a zboží atd.) je zcela oddělovala od lidových mas, závislých na jejich rozhodnutí.
 
 
Při tvoření složitější nomenklatury (např. v biologii) se užívá soustava závazných pravidel, předpisů a doporučení = nomenklatorická pravidla, která upravují zásady vědeckého pojmenování.
 
Podle KTD - České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy:
knihovnictví se pojem nomenklatura neužívá, nejblíže k němu má pravděpodobně předmětový selekční jazyk. Jedná se o selekční jazyk, který je založený na abecedně uspořádaném systému hesel, popř. lexikálních jednotek, které podle jejich charakteru rozlišujeme na klíčová slova, předmětová hesla a deskriptory. Deskriptorové selekční jazyky jsou pak základem pro tezaurus (= řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami). Význam termínu tezaurus v sobě tedy nejspíše zahrnuje jak pojem nomenklatura (seznam jmen), tak nomenklatorická pravidla.

Použité zdroje

NK ČR. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Ex Libris, © 2009 [cit. 2013-08-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/XM19D[…]e=find-b&local_base=KTD

Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí : osmnáctý díl : Navary - Oživnutí. Praha: J. Otto, 1902, s. 393.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994, s. 223. ISBN 80-200-0493-9.

Universum: Všeobecná encyklopedie. 6. díl. Mb-Op. 1. vyd. Praha: Odeon, 2001, s. 474. ISBN 80-207-1068-X.

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 5 m/o. 1. vyd. Praha: DIDEROT, 1999, 507 s. ISBN 80-902-5557-4.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Vsetín

Knihovna

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Datum zadání dotazu

23.03.2015 13:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu