nezletilí na kole

Text dotazu

Smějí jezdit nezletilý po desáté hodině večer jezdit venku na kole?
Musejí mít nezletilý helmu, když jim bylo 15?

Odpověď

Dobrý den,

odpovědi na vaše otázky najdete přímo ve Sbírce zákonů. Jak musí být vybaveno jízdní kolo před cestou na pozemní komunikaci stanoví zákon, resp. vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. ze dne 11.července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příl. 13 Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky. Z předpisu citujeme:

1. Jízdní kola musí být vybavena

...

2. Jízdní  kola  pro jízdu  za snížené  viditelnosti musí být

vybavena  následujícími  zařízeními  pro  světelnou  signalizaci a

osvětlení:

a) světlometem svítícím dopředu  bílým světlem; ...

b) zadní  svítilnou  červené  barvy,... 

...

Používání cyklistické přilby stanovuje aktuální verze předpisu č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ze dne 14.září 2000:

...

§ 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

...

(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu2) a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

...

Z dalších zdrojů jsme k odpovědi vybrali doporučení Automotoklubu ČR:

za soumraku, v noci, v mlze (vždy za snížené viditelnosti) mít na kole všechny předepsané odrazky a světla (nezaprášené a nezablácené) a používat svítilny s přerušovaným světlem (diodové svítilny): vepředu bílou, vzadu červenou.

Použitím svítilen s přerušovaným světlem cyklista lépe zvýrazní svoji přítomnost v silničním provozu; řidiči kolemjedoucích vozidel blikající světlo zaregistrují mnohem dříve než světlo stále svítící a mohou včas reagovat – zpomalit, vyhnout se s dostatečným odstupem, nepředjíždět cyklistu na nepřehledném místě nebo jede-li jiné vozidlo v protisměru.

na kole jezdit vždy ve světlém a pestrém oblečení. Světlé a pestré oblečení je pro bezpečnost cyklistů velmi důležité, a to i za nesnížené viditelnosti. Cyklista v tmavém oblečení jedoucí za mlhavé noci na neosvětleném kole se znečištěnými (případně chybějícími) odrazkami – to je zlý sen každého motoristy;

nosit ochrannou přilbu při jízdách na kole po pozemních komunikacích i v terénu; úrazy hlavy jsou  nebezpečné pro děti i pro dospělé cyklisty. Bez ochranné přilby by neměli cyklisté vyjíždět ani na pozemní komunikace ani do terénu.

 

Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích

řidič - účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo

nemotorové vozidlo - vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo

Cyklista při jízdě na jízdním kole musí znát pravidla silničního provozu a to:

-          základní povinnosti řidiče

-          dopravní značení

-          dále např. zakázané způsoby jízdy

Cyklista se musí  ohleduplně a ukázněně chovat, nesmí ohrozit jiného účastníka  provozu a nesmí jinému překážet a vadit.

K řízení je způsobilý jedinec ve stáří do 10 let v doprovodu osoby starší 15 let.

Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na  hlavě (doporučujeme i osobám starším 18 let).

Na různých cyklistických webových stránkách bývá  upozornění policie pro všechny cyklisty, kteří se chystají  vydat  na silnice, aby předtím zkontrolovali stav a výbavu svého jízdního kola.

Pro zajímavost: řidiči na jízdním kole se neodečítají body v bodovém systému, protože tento se na cyklisty nevztahuje.

Jízdní kolo lze užívat bez jakéhokoli povolení a oprávnění. tzn. bez řidičského průkazu.

Za nezletilého odpovídá dospělý (většinou rodič) a to  ve všech situacích. Pokud se domluvíte a dovolí vám jet na kole po desáté hodině večer, myslíme si, že je to  pouze na jeho rozhodnutí. Spíš se ale domníváme, že po desáté večer by neměli být nezletilí sami venku ani bez kola, je to ovšem věc názoru. Žádná závazná pravidla a nařízení zde zřejmě neplatí.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.08.2014 12:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu