Neziskové organizace - SWOT, fundraising

Text dotazu

Dobrý den,
píši seminární práci do modulu Ekonomika a management neziskových organizací. Mým úkolem je zvolit si jakoukoliv neziskovou organizaci, charakterizovat ji a následně provést SWOT analýzu, fundraising,... Mohla bych poprosit o radu z jaké literatury čerpat? Děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

analýza

nezisková / neziskové organizace

fundraising

SWOT

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Boukal, Petr a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 89 s. ISBN 978-80-245-1293-8.

Boukal, Petr a kol. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 260 s. Expert. ISBN 978-80-247-4487-2.

Boukal, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. 303 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9.

Herbst, Nina Botting a Norton, Michael. The complete fundraising handbook. 6th ed. London: Directory of Social Change, 2012. xxii, 472 s. ISBN 978-1-906294-57-1.

Hyánek, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0.

Rektořík, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5.

Šedivý, Marek a Medlíková, Olga. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 155 s. Management. ISBN 978-80-247-4041-6.

Weinstein, Stanley. The complete guide to fundraising management. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, ©2009. xix, 360 s. The AFP fund development series. ISBN 978-0-470-37506-8.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Dravecká, Pavlína. Ekonomická analýza neziskové organizace SAOP o. s. Praha, 2012. Vedoucí práce Petr Boukal.

Chuchlíková, Zuzana. SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI ŽELEZNÝ BROD. Praha, 2011. Vedoucí práce Olga Poláková.

Kolman, Zdeněk. Analýza efektivity direct-mail kampaní na příkladu neziskové organizace Světlo pro svět, o.s. Praha, 2013. Vedoucí práce Monika Granja.

Kozáková, Barbora. Marketing v neziskovom sektore. Praha, 2012. Vedoucí práce Olga Horová.

Matějková, Jana. Ekonomika a fundraising neziskové organizace v oblasti náhradní rodinné péče. Praha, 2012. Vedoucí práce Petr Boukal.

Sladká, Alena. Analýza české a zahraniční nestátní neziskové organizace. Praha, 2011. Vedoucí práce Petr Boukal.

Šimková, Magdalena. Ekonomika a řízení neziskové organizace. Praha, 2008. Vedoucí práce Petr Boukal.

Vejražková, Lenka. Marketingová strategie festivalu Rozhlasový podzim. Praha, 2012. Vedoucí práce Jitka Černá.

Zatloukalová, Tereza. Fundraising neziskových organizací - teorie a praxe. Praha, 2010. Vedoucí práce Petr Boukal.


Příklady volně dostupných online zdrojů

České centrum fundraisingu

http://www.fundraising.cz

FUNDRAISING – FORMY, METODY, STRATEGIE...

http://www.chcipomoci.info/upload/1357092506.pdf

Management a marketing pro neziskové organizace

http://granty.vsers.cz/socialnisluzby/wp-content/uploads/2010/11/Management-a-marketing-pro-neziskov%C3%A9-organizace.pdf

neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz/

Řízení neziskových organizací

http://www.vossp.cz/wp-content/uploads/2013/11/Rizeni_NNO.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

12.05.2014 12:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu