Nezaměstnanost žen v ČR

Text dotazu

Příčiny, důsledky, statistická analýza za posledních 5 let, metody
zkoumání.

Odpověď

V níže uvedeném  seznamu najdete dokumenty, ze kterých je možné čerpat

informace,

které potřebujete ke své práci

Další prameny lze dohledat v Souborném

katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz (k prohlížení zvolte možnost

HOST), závěrečné práce nejsou volně dostupné.

Dále můžete použít vyhledávání v souborných katalozích českých knihoven

prostřednictvím Jednotné informační brány

(http://www.jib.cz/V?RN=665319073). Statistické údaje najdete na stránkách

Českého statistického

úřadu a  Ministerstva práce a sociálních věcí. Další podrobnější informace

by vám mohl posyktnout i Sociologický

ústav AV ČR (zejména výzkumné zprávy).

Literatura:

Gender equality at the heart of decent work :  sixth item on the agenda.

Report VI. Geneva : International Labour Office, 2009.

Gender mainstreaming / Ministerstvo práce a sociálních věcí ; [uspořádala

Jolana Nováková]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České

republiky, 2002.

Buchtová, Božena: Nezaměstnanost : psychologický, ekonomický a sociální

problém. Praha : Grada, 2002.

Jírová, Hana: Trh práce a politika zaměstnanosti . Praha : Vysoká škola

ekonomická, 1999.

Jírová, Hana: Deformace na českém trhu práce. Praha : Národohospodářský

ústav Josefa Hlávky, 2002.

Křížková, Alena: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání.

Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007.

Internetové zdroje:

http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4119-03

http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=115115

http://www.vzdelavani-zen.cz/cs/zamestnanost-zen/60-odstavec-obecne-o-nezamestnanosti-zen-v-cr/

http://www.mesec.cz/aktuality/4589/

http://www.personalista.com/ziskavani-a-vyber/nezamestnane-zeny-na-trhu-prace-pripadova-studie.html

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi-v-cr/zmeny-zamestnanost-cr-porovnani-zeme-eu/1000604/55163/

http://www.blisty.cz/art/10046.html

http://www.mopo-cz.eu/stranky/znevyhodneni-zen-s-detmi-na-trhu-prace

http://www.arr.cz/cz/uspesna-zena/clanky-analyzy-a-vyzkumy/tema-mesice:-postaveni-zen-a-muzu-na-trhu-prace.html

http://moravskoslezsky.topregion.cz/index.jsp;jsessionid=2D0CFA2374205022907A92C74472EA20?articleId=39207

http://www.osops.cz/muziazeny/page.php-a=48&b=13.htm

http://aperio.cz/download/Cesky_trh_prace_optikou_genderovych_statistik.doc

.

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=r&x=132565

http://www.e-polis.cz/nezarazene-clanky/33-postaveni-zeny-ve-spolecnosti-se-zamerenim-na-ceskou-republiku.html

http://www.ta-gita.cz/kriticke-reflexe/krize-dopadne-na-zeny-hure-nez-na-muze---reagovat-musi-politicka-reprezentace/

http://www.czso.cz/

www.mpsv.cz

http://www.vupsv.cz

http://www.soc.cas.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.04.2010 11:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu