Nezaměstnanost v Plzeňském kraji

Text dotazu

Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Odpověď

Dobrý den,

na téma "Nezaměstnanost v Plzeňském kraji" se nachází v databázích (ČNB, CASLIN, JIB, SKAT), katalozích (KMP, SVK, ZČU) a elektronických zdrojích tato literatura:

Monografie:                                                                                                                               SVK - sign. 392A36871

Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v letech 2000 až 2006 / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Plzeň. -- Plzeň : Český statistický úřad, 2007. -- 62 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm. -- (Souborné informace. Souborné publikace ; roč. 2007) ISBN 978-80-250-1532-2 (brož.) : Kč 60,00

                                                                                                                                                       SVK SVK - sign. 51A1474 Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v letech 2000 až 2006 [elektronický zdroj]. --  Textová a obrazová data. -- Plzeň : Český statistický úřad, c2007. -- 1 CD-ROM. -- (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; 13) ISBN 978-80-250-1533-9 : Kč 30,00  Plný text na : http://www.czso.cz/xp/edicniplan.nsf/p/13-3232-07

Český statistický úřad. Krajská správa Plzeň. Oddělení regionálních analýz a služeb

Knihovna města Plzně – sign. IJ 486, IJ 523, IJ 540, IJ 604, IJ 604, IJ 675, IJ 672, IJ 706, IJ 731 Statistická ročenka Plzeňského kraje 2001- = Staistical yearbook of the Plzeňský Region 2001 : souborné informace = comprehensive information. -- Plzeň : Český statistický úřad ; Krajská reprezentace, 2001 Periodicita 1x ročně

Knihovna ZČU - sign. PRADPO1960

Nezaměstnanost v Plzeňském kraji (2000 - 2006) [bakalářská práce] / Jana Šípová ; vedoucí práce Jaroslava Kadeřábková. -- V Plzni : Západočeská univerzita, Fakulta právnická 2009. -- 51 s., 22 s. příl. + oponentský posudek

Knihovna ZČU - sign. EKODPO614

Nejnovější tendence vývoje nezaměstnanosti v Plzeňském kraji, její mikroekonomické a makroekonomické důvody [bakalářská práce] / Pavlína Mrazíková ; [ved. práce Čestmír Jarý]. -- Cheb : Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, 2008. -- 59 s. , 2 s. příl. : il. + oponentský posudek

Knihovna ZČU - sign. EKODPO582

Nezaměstnanost, její příčiny a faktory, které ji ovlivňují [bakalářská práce] / Zdeňka Rozsypalová ; [ved. práce Jiří Beck]. -- [Cheb] : Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, 2007. -- 66 s. : il. + oponentský posudek. -- V tištěné práci je chybně uvedeno místo vydání Plzeň.

Knihovna ZČU - sign. PEDDPO1620

Problematika zaměstnanosti žen v Plzeňském kraji [bakalářská práce] / Dagmar Roubalová ; ved. práce Radomír Bednář. -- Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta pedagogická, 2007. -- 46 s., 21 s. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM + oponentský posudek

Knihovna ZČU - sign. PEDANO717

Dokoupil, Jaroslav, Matušková, Alena : Rozvojový potenciál Plzeňského kraje /V Plzni : 2005. ISBN 80-7043-429-5. Pracovní potenciál Plzeňského kraje - situace na trhu práce, nabídka pracovních příležitostí, podnikatelská aktivita [kapitola] / Zdeněk Reitspies 

Články:

Knihovna ZČU - sign. EKOANO337/P

Vybrané aspekty trhu práce v Plzeňském kraji [stať] / Pavlína Hejduková, Jarmila Ircingová. -- In: Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů : Hradec Králové 6. a 7. února 2007 : sborník příspěvků. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- ISBN 978-80-7041-812-3. -- S. 188-192 V databázi Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje se nachází 29 článků, které byly publikovány v denním tisku. http://www.svkpl.cz/cs/katalogy/regionalni-osobnosti-a-clanky/

Elektronické zdroje:

Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji jsou uvedeny na stránkách Českého statistického úřadu – Krajská správa Plzeň 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xp

nebo na stránkách Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn

http://www2.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/analyza:_postaveni_plzenskeho_kraje_v_ramci_evropske_unie_nezamestnanost

Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti jsou uvedeny na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/search.php

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu