Nezaměstnanost rizikových skupin v ČR

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla čerpat při zpracování diplomové práce na téma Nezaměstnanost rizikových skupin v ČR (popř. srovnání nezaměstnanosti rizikových skupin s EU). Mám již k dispozici literaturu: Kuchař: Trh práce, Praha,2007; Kotýnková: Trh práce na přelomu tisíciletí, Praha,2006; Buchtová: Nezaměstnanost - psychlogický, ekonomický a sociální problém, Praha, 2002; Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha, 1998. Potřebovala bych literaturu zaměřenou přímo na rizikové skupiny nezaměstnaných (zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní nad 50 let věku, nezaměstnaní do 20 let věku, ženy, dlouhodobě nezaměstnaní, společensky nepřizpůsobivé osoby). Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, ke zmíněnému tématu byste mohla využít následující publikace, další prameny mohou být uvedeny přímo v uvedených dokumentech v použité či doporučené
literatuře:
* PLESNÍK, Vladimír; RICHTEROVÁ, Bohdana; QUISOVÁ, Silvie. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti : praxe a východiska. Krnov : Reintegra, 2006. 99 s. : il. ; 22 cm. ISBN 80-239-7140-9 (brož.)

* Program Nová šance : jak pracovat s nezaměstnanými, zkušenosti, metodika / kolektiv autorů Jiří Blažek ... [et al.]. Brno : Motiv P, 2007. 137 s. : barev. il. ; 21 cm. ISBN 978-80-239-9305-9 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200707/contents/nkc20071717488_1.pdf

* Review of the labour market in the Czech Republic. Paris : Organization for Economic Cooperation and Development, 1995. 143 s. : mp. ; 23 cm. ISBN 92-64-14425-0 (brož.)

* TRHLÍKOVÁ, Jana; ÚLOVCOVÁ, Helena; VOJTĚCH, Jiří. Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání: šetření mladistvých, kteří jsou po ukončení základní školy evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce ČR. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2006. 68 s. : barev. il. ; 24 cm. ISBN 80-85118-98-X (brož.)

* Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin / Tomáš Sirovátka, ed. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 2004. 237 s. ; 25 cm. ISBN 80-210-3455-6 (Masarykova univerzita : brož.). ISBN 80-86251-19-5 (Georgetown : brož.)
 * sociální vyloučení - Česko * sociální inkluze -- Česko* marginální skupiny -- Česko* menšiny - Česko * nezaměstnanost -- Česko

* HORA, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných : vstupní analýza problému : (původní, rozšířená verze). Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2008. 384, 9 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-7416-004-2 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081817017_1.pdf

* Ženy na trhu práce : jak na nezaměstnanost a diskriminaci : prakticky a takticky! : příklady dobré praxe z Evropy (převážně Střední a Východní) / [sestavila Ivana Šindlerová]. Praha : Evropská kontaktní skupina v ČR, 2005. 44 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-254-3866-X (v knize neuvedeno : brož.)

* VYHLÍDAL, Jiří; MAREŠ, Petr. Měnící se rizika a šance na trhu práce : analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006. 67 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-87007-07-7 (brož.).

* Nové šance a rizika : flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin / Radka Dudová (ed.). Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. 308 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-7330-138-5 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200812/contents/nkc20081830410_1.pdf

* Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením : pro obce, pro nestátní neziskové organizace / [editor Jozef Slobodník]. Praha : Orfeus, 2008. 186 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. ISBN 978-80-903519-6-7.

* KŇAŽKO, Vladimír. Trénink sociálních dovedností pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Praha : Evropské sociálně zdravotní centrum Praha, 2008. 51 s. ; 30 cm. (Metodické, školící a informační materiály projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů). ISBN 978-80-87244-01-2 (brož.).

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200808/contents/nkc20081808685_1.pdf

* Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií / Tomáš Červinka ... et al.]. Olomouc : ANAG, 2003-. --    sv. ; 21 cm. (Práce, mzdy, pojištění). 1x za 2 roky.

* Building the information society in Europe : a pathway approach to employment interventions for disadvantaged groups / research team: Susann O'Donnell, Debbie Ellen ... [et al.]. Dublin : ItechResearch, [2003]. 82 s. ; 30 cm.

* Greenberg, Marcia E.; HEINTZ, Stephen B. Odstraňovanie bariér :
stratégie[sic] pomoci dlhodobo nezamestnaným. Praha : IEWS - European Studies Center, [2001?]. 51 s. ; 30 cm. ISBN 80-238-7561-2.

* FORMANOVÁ, Jana. Tabulky a grafy ; Zaměstnanost a nezaměstnanost ČR ve srovnání se zeměmi EU : příloha IV.ke grantovým úlohám: 1. Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice 2. Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práce. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. [50] s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-238-5239-6.

* KUX, Jaroslav. Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání 10 středoevropských tranzitivních zemí. Praha : VÚPSV, 2002. 20, v s., [19] l. příl. : il. ; 30 cm. ISBN 80-239-0293-8.

Další informace byste mohla získat z článků z periodik, které mohou být zaměřené již na konkrétní situaci nebo dílčí téma. Pro vyhledávání můžete použít článkovou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Jako klíčová slova lze použít nezaměstnanost v kombinaci s rizikovými skupinami, sociálně znevýhodněnými skupinami nebo s konkrétními zástupci těchto skupin. Pomocí znaménka "?" je možné výrazy pravostranně rozšiřovat o 1 a více znaků (např. nezaměstnan?
and postižen?). 

Uvádíme příklad vyhledaných článků:

* FRÝDMANOVÁ, Marie. Nezaměstnanost: Rizikové skupiny. In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 36, č. 27 (1992), s. 25.

* TVRDOŇ, Michal. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice a její možné důsledky. In: Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. ISSN 1212-3951. Roč. 11, č. 1 (2008), s. 53-63.


Nalezli jsme také dvě analýzy na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a přímo na stránkách MPSV ČR, které by pro Vás mohly být rovněž užitečné:

* Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti - http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie/zprava.pdf

* Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008 - http://www.mpsv.cz/files/clanky/5877/analyza_material.pdf.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2009 14:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu