nezaměstnanost absolventů

Text dotazu

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat zda existuje nějaká kniha či odborné články, které se zabývají problematikou trhu práce a (ne)zaměstnanosti mladých osob a absolventů z poslední doby( od roku 2010) pro českou a slovenskou republiku/ekonomiku. Veškeré publikace, které nacházím jsou staršího data a pro mou práci jsou tedy nevhodné. Děkuji předem za Váš čas a odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

V souvislosti s nezaměstnaností bylo vydáno mnoho publikací. Podívejte se do katalogu Vaší domovské knihovny, případně katalogu "velké" knihovny ve Vašem kraji.

V katalogu Národní knihovny jsme vybrali několik citací, které Vám níže přikládáme. Tento seznam doporučujeme doplnit na adrese: http://aleph.nkp.cz , kde vyberete bázi NKC a budete hledat dle jednotlivých klíčových slov: nezaměstnanost, absolventi, česko, Česká republika, mládež,...

Nezaměstnaní absolventi škol. [Praha]: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, [1999]- . Národní knihovna má ve svém fondu pouze rok 2006 a 2007. Prověřte na Ministerstvu školství, zda tato ročenka stále vychází.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce ... Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [199-]- .

Pavelka, Tomáš et al. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86175-76-8.

Nezaměstnaní absolventi škol. [Praha]: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, [1999]- .

Sirovátka, Tomáš a Šimíková, Ivana. Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2013. 95, 3 s. ISBN 978-80-7416-114-8.

 

Podívejte se i na volném internetu, jestli nenajdete články s touto tématikou, např.:

http://research.upjohn.org/empl_research/

http://publications.gc.ca/collections/Collection-R/Statcan/71-001-PIB/71-001-PIB-f.html

http://www.mpsv.cz/cs/3644

 

Na adrese http://aleph.nkp.cz vyberete bázi ANL a vyhledáte si opět pomocí klíčových slov články v periodikách, např.:

Chamoutová, Daniela a Vojtěch, Jiří. Nezaměstnanost čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2010, 113(25), s. 15-18. ISSN 0139-5718.

Opuštění: nezaměstnanost mezi mladými lidmi bude mít mnohaleté důsledky pro ně samé i pro společnost. Respekt, 2011, 22(38/39), s. 48-51. ISSN 0862-6545. Dostupné také z: http://app.newtonmedia.net/ShowDetailNK/Default.aspx?jeanid=2011RE38A48A.

Šťastnová, Pavlína. OECD: Jak stráví dnešní patnáctiletí následujících 15 let života?. Týdeník školství, 2011, 19(34), s. 10. ISSN 1210-8316.

Situace absolventů na trhu práce se zhoršuje. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2010, 16(9), s. 11-13. ISSN 1211-6858.

Hábík, Jan. Učňové: zaměstnanci na jedno použití?. Sondy revue, 2010, 20(11), s. 8-9. ISSN 1802-906X.

Šťastnová, Pavlína. Vstup absolventů škol na trh práce - celková neúspěšnost podle dosaženého vzdělání. Týdeník školství, 2010, 18(27), s. 10. ISSN 1210-8316.

Jungová, Ivana. Získat (vysněnou) práci: kreativní ekonomika. Veřejná správa, 2012, 23(5), s. 24-25. ISSN 1213-6581.

 

Na adrese http://eds.nkp.cz můžete vyhledávat v multivyhledávači Národní knihovny ČR. Odkazy na Slovenskou republiku nejsou příliš aktuální, přesto Vám mohou pomoci:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00417a&AN=nkcr.zpk19980486205&lang=cs&site=eds-live&authtype=shib&custid=s4986598

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00417a&AN=nkcr.zpk20021094675&lang=cs&site=eds-live&authtype=shib&custid=s4986598

 

A neposlední řadě lze doporučit instituce, které se zabývají tímto tématem:

Národní vzdělávací fond - http://www.nvf.cz/narodni-observator , http://www.nvf.cz/publikace/1/keyword//team_id/3/theme_id/0

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - http://www.vupsv.cz/ , http://www.vupsv.cz/index.php?p=publications&site=default&kateg=vupsv

Slovenská  národní knihovna - http://www.snk.sk/ Český statistický úřad - http://www.czso.cz/

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2013 10:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu